Is intelligentie aangeboren of aangeleerd?

Uit tweelingenonderzoek blijkt dat intelligentie voor ongeveer 55% erfelijk is bepaald. Deze genetische component bepaalt de bovengrens van je intelligentie, dat wil zeggen de maximale intelligentie die je kunt bereiken. De omgeving zorgt ervoor of je dit maximale niveau ook bereikt. Vergelijk intelligentie desgewenst met atletisch vermogen. Sommige mensen zijn van nature wat sportiever dan anderen.

Omgevingsfactoren voor intelligentie ontwikkeling

Omgevingsfactoren zoals opvoedingsstijl van de ouders, de cultuur waarin je opgroeit, scholing en vriendenkring, bepalen 45% van je intelligentie. Vooral in je jeugd spelen dergelijke omgevingsfactoren een rol. Krijg je als kind slechte voeding en groei je op in een milieu waar weinig waarde wordt gehecht aan onderwijs, dan zul je minder intelligent worden dan wanneer je op zou groeien in een omgeving waar je wel genoeg te eten krijgt en waar je wordt gestimuleerd om goed te presteren op school.

Lees verder over cultuurarme intelligentietests of doe een klassieke IQ test en stel je IQ vast.

Wat is je echte IQ? Bepaal je IQ ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking.

Als beste getest! COMPUTER IDEE

Naar de test