IQ tests oefenen

In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, helpt het oefenen van IQ tests wel degelijk. Je score op een IQ test, bij een assessment vaak cognitieve capaciteitentest genoemd, kun je verhogen door oefening en training. Aan je prestaties zit echter wel een 'plafond'. Dat wil zeggen, op een gegeven moment ben je op je best en kun je niet nog hoger scoren. Dat neemt niet weg dat je jezelf tekort doet als je bijvoorbeeld tijdens een assessment onvoorbereid een cognitieve capaciteitentest maakt. Anderen met een vergelijkbare of zelfs lagere intelligentie die zich wel hebben voorbereid, zullen dan hoger scoren dan jij.

Waarom oefenen helpt

IQ tests oefenen is vooral een kwestie van doen. Maak veel tests en probeer erachter te komen welke onderdelen je moeilijk vindt. Oefen vooral deze onderdelen vaak, en probeer de vragen niet alleen op te lossen maar ook daadwerkelijk de redenering, denkregels achter de oplossing te zien. Het gaat er niet om dat je zoveel mogelijk opdrachten en antwoorden in je hoofd stampt, maar dat je de vragen begrijpt zodat je soortgelijke vragen in het vervolg gemakkelijk oplost.

Veelvoorkomende onderdelen

Cijferreeksen

Cijferreeksen

Direct oefenen

Cijferreeksen

Je krijgt een reeks getallen te zien met de opdracht het ontbrekende getal in te vullen. Door jezelf te trainen in dergelijke cijferreeksen zul je de logica achter de reeksen sneller doorzien, omdat een aantal reeksen vaak gebruikt wordt en je bovendien jezelf traint in de manier waarop je deze reeksen kunt lezen. Meer informatie over het oefenen van cijferreeksen.

Abstract redeneren met figurenreeksen

Figurenreeksen

Direct oefenen

Figuren

Hetzelfde geldt voor reeksen van figuren die elke keer iets verschillen en waarbij je de volgende figuur moet invullen. Door deze reeksen te oefenen zul je over het algemeen sneller de oplossing zien, je hersenen hebben immers al een idee op welke manier dit op te lossen. Meer informatie over het oefenen van figurenreeksen.

Analogieën

Analogieën

Direct oefenen

Analogieën

Het onderdeel analogieën zul je ook vaak tegenkomen bij een assessment of in een IQ test. Bij een analogie dien je een verband te zien tussen woorden. Daarbij wordt niet je woordkennis gemeten maar je vermogen om relaties tussen woorden te leggen. Meer informatie over het oefenen van analogieën.

Syllogismen

Syllogismen

Direct oefenen

Syllogismen

Syllogismen zul je ook vaak tegenkomen. Syllogismen testen je vermogen om logische conclusies te trekken. Op basis van gegeven uitspraken dien je vast te stellen wat de juiste conclusie is. Vaak bevatten syllogismen uitspraken die je tegen gevoel ingaan. Door syllogismen te oefenen leer je hier mee om te gaan. Meer informatie over het oefenen van syllogismen.

IQ test training

IQ test training

Meer informatie

Snelle tips om je IQ te verhogen.

De volgende tips zijn wetenschappelijk onderbouwde tips waarmee je echt je IQ verhogen kunt. Deze tips zijn gebaseerd op verschillende wetenschappelijke onderzoeken:

 • Muziek. Luister gedurende minstens 10 minuten naar Mozart's Sonate voor twee piano's in D majeur. Dat verbetert je ruimtelijk inzicht. Dit geldt echter alleen als je een liefhebber bent van klassieke muziek.
 • Sport. Sporten zorgt ervoor dat de zuurstof in je bloed toeneemt waardoor zowel je spieren als je hersenen actiever worden. Vooral als je wat ouder bent verhoogt sporten je reactiesnelheid en zal het je IQ verhogen.
 • Zet jezelf niet onder druk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer je een intelligentietest gaat maken, je slechter presteert als je te horen krijgt dat je een IQ test gaat maken dan als je wordt verteld dat je gewoon wat puzzeltjes op gaat lossen.
 • Drink (met mate!). Een glas alcohol verbetert tijdelijk je verbale inzicht. Sla je teveel borrels achterover dan verslechtert je verbale vermogen juist: je gaat brallen. Hoe meer koffie of thee je drinkt, hoe beter je ruimtelijke inzicht.
 • Speel. Een spelletje blokken, puzzelen of kubusje draaien verbetert je ruimtelijk inzicht, kruiswoordpuzzels oplossen je verbale inzicht.
 • Train. Achter elke IQ-test ligt een aantal gemeenschappelijke principes. Dit betekent dat er ook een aantal algemene denk- en oplossingsstrategieën kunnen worden toegepast. Je zult dan bepaalde patronen sneller herkennen, meer zelfvertrouwen hebben en je hersenen zijn, tijdelijk weliswaar, beter voorbereid en in vorm.

Tips maken IQ test

Een paar tips gelden voor bijna elke IQ test:

 • Lees de instructie goed. Lees aandachtig wat de bedoeling is van de test, doe de voorbeeldopgaven serieus en laat je in dit stadium niet opjagen. Begin pas als je het idee hebt dat je volledig begrijpt wat er van je verwacht wordt!
 • Bereken globaal hoeveel tijd je per item hebt. Bij een intelligentietest gaat het erom zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Bekijk daarom hoeveel opgaven de test bevat, en deel dit door het aantal minuten dat de test bestrijkt. Laat je niet ontmoedigen als je niet alles afkrijgt, want vaak is dit niet noodzakelijk
 • Sla moeilijke vragen over. Natuurlijk kost de ene opgave je maar een paar seconden en de andere bijna een minuut. Denk goed na over een opgave maar ga niet heel lang wikken en wegen. Als je het antwoord na een minuut nog niet weet, sla de opgave dan over. Als de test het niet toelaat om een te moeilijke vraag over te slaan: gok dan.
 • Ga niet blind gokken. Gok uitsluitend als dat voor de voortgang noodzakelijk is. Ga niet aan het eind, als je ziet dat er nog tien vragen open staan, blind gokken. Bij sommige tests worden er punten afgetrokken als je fout antwoordt. Een hoog foutenpercentage leidt bij de psycholoog misschien tot het beeld van een slordige of onscherpe denker.
 • Controleer aan het eind. Als je tijd over hebt, loop altijd je antwoorden nog eens na -zelfs als je denkt dat je ze allemaal goed hebt.

Lees verder over is IQ gelijk aan intelligentie?