Cijferreeksen oefenen

Een assessment of klassieke IQ test bevat zeer vaak het onderdeel cijferreeksen. Door cijferreeksen te trainen krijg je meer inzicht in de verschillende soorten getallenreeksen en train je je capaciteit tot logisch rekenen en je rekenvaardigheid.

Bij een cijferreeksentest gaat het erom het juiste getal of cijfer voor de open plek te vinden. Daarbij geldt dat elke opgave is opgebouwd volgens verstopte logische regels. Wanneer je deze ontdekt hebt, kun je logisch beredeneren wat het juiste antwoord is. Een voorbeeld van een verstopte regel bij een cijferreeks:

Voorbeeld van een cijferreeks

De verstopte regel is hier 'vermenigvuldig met twee', het juiste antwoord is dan ook 64.

Dit is de 'zoek-de-regel'-strategie omdat het er altijd om gaat de verstopte regel te vinden. Bij moeilijke opgaven is de regel ingewikkeld en zijn er vaak meerdere regels in het spel (bijvoorbeeld: vermenigvuldig met twee en tel er vijf bij op). Maar hoe moeilijk een opgave ook is, het principe is altijd hetzelfde: er is sprake van één of meerdere verstopte regels. Wanneer je deze ontdekt, kun je het juiste antwoord achterhalen.

Bij cijferreeksen gaat het dus om het zien van cijfermatige verbanden. Soms mag je een rekenmachine gebruiken bij een cijferreeksentest, vaak ook niet. Cijferreeksen hebben vaak dezelfde aanbiedingsvorm als bijvoorbeeld een test voor figurenreeksen. Er staat dan een rij met vier aparte cijfers; uit een andere rij met antwoordalternatieven moet jij het getal pikken dat logisch gezien op de open plek hoort. Bijvoorbeeld:

Voorbeeld van een cijferreeks

Het antwoord is in dit geval b: 12. De verstopte regel is hier 'twee bij optellen'. Dit is een voorbeeld van een monotoon verband. De meeste mensen vinden dit vrij eenvoudig.

Lastiger is een exponentieel verband:

Voorbeeld van een cijferreeks

De exponentiële reeks maakt gebruik van vermenigvuldigen (of het tegenovergestelde: delen). In dit voorbeeld is de verstopte regel 'vermenigvuldigen met 3', het antwoord is dus d: 81.

Ten slotte is er het wisselend verband:

Voorbeeld van een cijferreeks

Hier worden het monotone en het exponentiële verband met elkaar gecombineerd, dat is al ingewikkelder. De verstopte regel is in dit geval 'vermenigvuldigen met twee, en daarna vier erbij optellen'. Het antwoord is dus b: 44.

Hieronder volgen nog twee opgaven uit de categorie wisselend verband:

Voorbeeld van een cijferreeks

De verstopte regel is 'vermenigvuldigen met drie, en daarna delen door 4'. Het antwoord is dus c: 9.

Voorbeeld van een cijferreeks

De verstopte regel is 'eerst 10 optellen, daarna 5 aftrekken'. Het antwoord is hier dus a: 20.

Samenvattend kunnen we stellen dat de cijferreeksentest er een is waarbij je één of meer verstopte regels moet ontdekken die je vervolgens naar het meest logische antwoord leiden. Het gaat steeds om de meest scherpe, logische regel. Soms kun je met enige creativiteit nog een andere regel aanwijzen. Als dat vergezocht is, is het niet het juiste antwoord.

IQ Test Training

IQ Test Training

Meer informatie

Cijferreeksentest oefenen

Wil je na deze uitleg aan de slag met cijferreeksen? Je kunt een gratis cijferreeksentest doen, of naast cijferreeksen nog veel meer IQ test onderdelen oefenen met de IQ test training.

De beschreven uitleg en voorbeelden zijn ontleend aan: Kok, B. & De Jongh, F.D. (2012). Assessment doen. De beste voorbereiding op assessment-rollenspel, persoonlijkheidstest en iq-test. Uitgeverij Spectrum.