Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment wordt ook wel development center of potentieelassessment genoemd en dient om een advies te geven over hoe een werknemer zich verder kan ontwikkelen binnen een organisatie.

Het doel van een ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment wordt nooit gebruikt om enkel een oordeel te kunnen vellen over geschikt of ongeschikt, zoals bij een selectie assessment het geval is, maar richt zich meer op de wijze waarop je je als werknemer verder kunt ontwikkelen. Vaak vindt een ontwikkelingsassessment plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie. De organisatie waarvoor je werkt krijgt zo een beter zicht op je kunnen, en je komt meer te weten over je sterke en zwakke punten. Zo leer je op welke gebieden je je nog verder kunt ontwikkelen.

Werkgevers gebruikten ontwikkelingsassessments om potentieel en talent bij werknemers te spotten en ervoor te zorgen dat werknemers zich positief ontwikkelen. Mogelijke problemen of zwakten kunnen middels het assessment opgemerkt worden zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Onderdelen

De onderdelen van een ontwikkelingsassessment verschillen, afhankelijk van de betreffende functie(s) of branche. Vaak zijn capaciteitentests onderdeel van het assessment, en ook persoonlijkheidstests, diepte-interviews en rollenspellen worden vaak gebruikt binnen een ontwikkelingsassessment. Net als bij het loopbaan assessment gaat het bij deze tests niet zozeer om het testen van geschiktheid, maar meer om inzicht verkrijgen in jou als persoon en waar je potentieel ligt. Ook dit assessment kun je voorbereiden, door de verschillende onderdelen te oefenen bijvoorbeeld. Vul bijvoorbeeld de gratis functiebelevingstest in, waarin je ontdekt of jij op de goede plek zit of toe bent aan een nieuwe uitdaging.

Assessment rapport

Uiteindelijk geeft het assessment rapport je een advies over hoe je je ontwikkeling in gang kunt zetten. Je krijgt dit rapport in te zien voordat het naar je werkgever gestuurd wordt en kunt nog bezwaar maken als je het niet eens bent met de uitkomsten. Alleen met jouw toestemming wordt het rapport doorgestuurd.

Wanneer een bedrijf op zoek is naar iemand voor een management functie, ligt de nadruk vooral op leiderschapskwaliteiten. Lees meer over het management assessment.