Arbeidstevredenheidstest

100% gratis

Door het 123test team.

Hoe tevreden ben jij met je huidige werk?

In de uitslag wordt je arbeidstevredenheid op drie thema's bekeken en krijg je een totaalscore over jouw arbeidstevredenheid.

Instructie

Geef bij elk van de onderstaande uitspraken aan in hoeverre deze op jou van toepassing is. Geef een 1 als de uitspraak helemaal niet op je van toepassing is, een 5 als de uitspraak zeer op je van toepassing is.

Einde van de test

Beantwoord eerst de onderstaande achtergrondvragen.