ISFP-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ISFP: Introvert-Sensor-Feeler-Perceiver

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • Sensors leven in het heden. Ze vertrouwen op feiten, kunnen goed omgaan met praktische zaken en vinden het prettig als dingen concreet en meetbaar zijn.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Perceivers geven de voorkeur aan een spontane, flexibele en meegaande levensstijl. Ze vinden een ongestructureerde omgeving prettig en ze houden graag alle opties open.

Een ISFP in één oogopslag

Van al de verschillende persoonlijkheidstypen staan ISFP’s doorgaans het stevigst met beide benen op de grond. Geen woorden maar daden zou hun motto of levensfilosofie kunnen zijn.

Een combinatie van de persoonlijkheidskenmerken van een ISFP levert een pragmatische, realistische, spontane en aimabele persoon op. Iemand die geniet van het leven en er iets leuks van maakt. ISFP’s zijn het gelukkigst als ze elke dag kunnen nemen zoals hij komt. Ze voelen zich beknot door schema’s, regels, voorschriften en mensen met beperkte verbeeldingskracht.

ISFP’s weten precies hoe dingen eruit zien, smaken, klinken, aanvoelen en ruiken. Ze waarderen schoonheid en hebben een grote interesse in kunst in al zijn verschijningsvormen. Veel ISFP-persoonlijkheidstypen zijn bovendien artistiek begaafd.

Vergeleken met mensen die extraverter zijn hebben ISFP’s doorgaans een kleinere vriendenkring. Om zich gemakkelijk te kunnen openstellen voor anderen en zich van hun gevoelige kant te laten zien moeten ze anderen eerst goed kennen. Zodra ISFP’s een relatie hebben opgebouwd, gaat hun vertrouwen in de desbetreffende persoon diep en hechten ze grote waarde aan het onderhouden van de relatie.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ISFP.

 • Houdt van uitdaging, afwisseling en niet-repetitief werk.
 • Doet zijn of haar werk met een sober gevoel van vreugde.
 • Heeft een optimistische houding en perspectief. Werkt graag in een eigen ruimte en in alle vrijheid.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ISFP zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Zorgt voor beschaafde humor in het team, maar ook voor nauwkeurige informatie.
 • Volbrengt om het even welke taak met toewijding.
 • Heeft aandacht en waardering voor de standpunten van teamleden.

ISFP-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ISFP omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ISFP in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Is tegen elke situatie opgewassen en past zich gemakkelijk aan.
 • Wordt hoorndol als hij of zij niets omhanden heeft.

Gebruikt persoonlijke loyaliteit in combinatie met zachte overtuiging om anderen te motiveren.