INFJ persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

INFJ: Introvert-iNtuitive-Feeler-Judger

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een INFJ in één oogopslag

Het onmogelijke gebeurt direct, wonderen duren iets langer! Dat zou de levensfilosofie van een INFJ kunnen zijn. Mensen die hen goed kennen, beschrijven INFJ-types als fantasierijk, gemotiveerd, vasthoudend, doelgericht en creatief.

Leven zonder de schijn op te hoeven houden, geaccepteerd worden om wie ze zijn: dat vinden zij belangrijk. Ze laten hun invloed liever onopvallend gelden. Ze zorgen voor ingetogen enthousiasme bij alles wat ze doen. Harmonie scheppen en zich inzetten voor het algemeen belang van de groep behoren tot hun belangrijkste drijfveren.

Ze hebben de sterke behoefte en het verlangen om de complexiteit van menselijke relaties te begrijpen.

Dankzij hun gevoel voor empathie zijn ze in staat de gevoelens van anderen te begrijpen en te waarderen. INFJ’s geloven in en handelen naar hun intuïtie en hun instinct. Ze nemen gemakkelijk beslissingen en hun vrienden en medewerkers zullen hen vaak zien als zelfverzekerde en individualistische denkers.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals INFJ.

 • Is ingetogen krachtig en voorkomend en heeft oprecht oog voor anderen.
 • Pakt graag complexe problemen aan waarbij mensen en gegevens betrokken zijn.
 • Houdt ervan om te werken, te praten en zaken te delen met individuen en kleine groepen.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een INFJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Stimuleert harmonie en zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage levert.
 • Zorgt voor enthousiasme en vooruitstrevendheid bij een project.
 • Geeft een totaaloverzicht en een gedetailleerde samenvatting van situaties en problemen.

INFJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een INFJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een INFJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Wordt als leider een pleitbezorger van anderen en hun talenten.
 • Inspireert anderen met zijn of haar enthousiasme en overtuiging om hem of haar te volgen.
 • Kan een voorvechter worden van ideeën en thema’s.