ENTP-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ENTP: Extravert-iNtuitive-Thinker-Perceiver

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Thinkers nemen beslissingen op basis van logica en niet-persoonlijke analyse. Ze denken met hun hoofd en niet met hun hart.
 • Perceivers geven de voorkeur aan een spontane, flexibele en meegaande levensstijl. Ze vinden een ongestructureerde omgeving prettig en ze houden graag alle opties open.

Een ENTP in één oogopslag

ENTP’s zijn uiterst dynamische mensen die altijd zeggen: De aanhouder wint! Ze zijn graag gastvrij: ze brengen mensen bij elkaar, stellen ze op hun gemak en zorgen zo voor levendige, gezellige bijeenkomsten. Ze willen mensen graag begrijpen in plaats van hen te beoordelen.

De stijl van een ENTP laat zich omschrijven als zelfbewust, dynamisch, energiek, aanstekelijk en sprankelend. ENTP’s zijn gezellige praters die graag met anderen in gesprek gaan en discussies voeren. Ze lachen graag en vaak.

ENTP’s beschikken over het vermogen mensen en situaties intuïtief te doorgronden: ze lijken zaken snel en diepgaand in te zien. Als de intuïtie van ENTP’s op volle toeren draait, levert dat inspiratie op, zowel voor henzelf als voor anderen. Ze motiveren anderen graag om een stap verder te gaan: winnen, en geen genoegen nemen met de tweede plaats.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ENTP.

 • Is zelfbewust, dynamisch en energiek en vindt het geweldig om erbij te zijn.
 • Beschouwt werk als een aaneenschakeling van stimulerende en avontuurlijke uitdagingen.
 • Zorgt bij opdrachten voor aanstekelijke humor en dynamiek.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ENTP zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Komt met heldere ideeën en inventieve nieuwe inzichten.
 • Brengt een hoge mate van enthousiasme en energie in.
 • Draagt analyses en oplossingen aan en ziet mogelijkheden.

ENTP-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ENTP omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ENTP in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Fungeert als visionair voor een groep of organisatie.
 • Overtuigt en inspireert anderen met enthousiasme en verbeelding.
 • Kan zich gemakkelijk verliezen in een project dat hem of haar interesseert.