ENFP persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ENFP: Extravert-iNtuitive-Feeler-Perceiver

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Perceivers geven de voorkeur aan een spontane, flexibele en meegaande levensstijl. Ze vinden een ongestructureerde omgeving prettig en ze houden graag alle opties open.

Een ENFP in één oogopslag

ENFP’s zijn charmant, sprankelend en mensgericht. Ze beschikken over een aanstekelijk enthousiasme en vinden het heerlijk om anderen te inspireren tot grootsere dingen. Ze zien mogelijkheden in iedereen en in elke situatie.

Mensen voelen zich op een natuurlijke manier aangetrokken tot ENFP’s: zij zien hen als gepassioneerd, inspirerend en levendig. ENFP’s beschikken over het uitzonderlijke vermogen om iemand al na heel korte tijd intuïtief te begrijpen. Ze gebruiken hun intuïtie en flexibiliteit om op hun eigen niveau met anderen om te gaan, dus op dezelfde golflengte.

ENFP’s leven in een drukke wereld vol mogelijkheden waar ze hun verbeelding de vrije loop laten en waar elke dag opnieuw belangrijk is. Ze kunnen het gewoon niet hebben als ze ergens niet bij betrokken worden! Voor een ENFP is diversiteit de universele sleutel tot levensgeluk: hij of zij geniet van de meest uiteenlopende vrienden, interesses en ervaringen.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ENFP.

 • Zorgt voor een bijzonder soort warmte, flair, enthousiasme, kleur en levendigheid in een organisatie.
 • Is op zoek naar afwisseling, uitdaging, diversiteit, nieuwe dingen en ideeën.
 • Handelt snel en blinkt gemakkelijk uit in onduidelijke situaties.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ENFP zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Beschikt over een aanstekelijke uitgelatenheid die anderen inspireert.
 • Brengt creatieve ideeën, menselijke waarden en grenzeloze mogelijkheden in.
 • Geeft anderen steeds de mogelijkheid om een bijdrage te leveren en bevestigt die.

ENFP-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ENFP omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ENFP in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Is enthousiast en schiet gemakkelijk te hulp als er behoefte is aan visionair leiderschap.
 • Overtuigt en motiveert anderen met een aanstekelijke uitgelatenheid.
 • Heeft de neiging zich te gaan interesseren voor andere projecten voordat huidige zijn afgerond.