ESFJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ESFJ: Extravert-Sensor-Feeler-Judger

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • Sensors leven in het heden. Ze vertrouwen op feiten, kunnen goed omgaan met praktische zaken en vinden het prettig als dingen concreet en meetbaar zijn.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een ESFJ in één oogopslag

ESFJ’s zijn mensenmensen. Ze zijn joviaal, aardig en oprecht geïnteresseerd in anderen. Ze willen mensen aardig vinden en beschikken over de bijzondere vaardigheid om het beste in anderen naar boven te brengen. Mensen zijn graag bij hen in de buurt omdat ze de gave hebben om anderen een goed gevoel over zichzelf te geven.

ESFJ’s zijn optimistische, genereuze en vrijgevige geesten die zich vaak ontfermen over de underdog en anderen die iemand nodig hebben die voor hen opkomt. Geven is hun drijvende kracht en ze zijn altijd op zoek naar manieren om situaties en mensen te verbeteren. Mensen denken vaak dat een ESFJ iemand is die zonder meer zijn of haar laatste cent weggeeft.

De energieke sympathie die een ESFJ voor mensen heeft wordt gecompenseerd door een praktische, zakelijke instelling. ESFJ’s maken dingen het liefst meteen af. Ze zijn uitgerust met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en een natuurlijk gevoel voor goed en fout. Ze vinden het belangrijk om zich aan de regels te houden, ze passen goed op hun tellen en ze verwachten dat de rest van de wereld dat ook doet. Dus als iemand ze van hun stuk brengt door de regels te overtreden, dan krijgt diegene dat ook zeker te horen.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ESFJ.

 • Is een harde werker die verantwoordelijkheid neemt en altijd verantwoording aflegt.
 • Is heel alert op de behoeften en wensen van anderen en stelt zich altijd vriendelijk op.
 • Is joviaal en sociaal en bovendien goed in het koesteren en onderhouden van relaties.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ESFJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Zorgt in een groep voor humor, enthousiasme en organisatie met aandacht.
 • Biedt het team een systematisch en praktisch perspectief.
 • Investeert persoonlijk in problemen en projecten.

ESFJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ESFJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ESFJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Heeft de neiging de leiding te nemen als niemand anders dat doet.
 • Leidt anderen met persoonlijke overtuigingskracht, niet door analytische te redeneren.
 • Rondt projecten volledig af, met toewijding en in een gestaag tempo.