Team

Online psychometrische tests zien er vanuit het oogpunt van de gebruiker bedrieglijk eenvoudig uit. Je beantwoordt enkele vragen, klikt op een knop en voilà, er is een volledig en uitgebreid rapport, afgestemd op jouw uniciteit waarin je vaak ook nog wordt vergeleken met duizenden anderen. Dit is precies hoe we het voor je willen hebben!

De onderliggende realiteit is dat echte psychometrische tests zeer kennisintensieve en technologische producten zijn, die het resultaat zijn van input uit de volledige stack van psychologie, psychometrie, webservermanagement, maatwerk software, tekstuele interpretaties, grafische weergaven, UX design en grootschalig datamanagement. Al bijna 20 jaar doen we precies dat.

Ons hele team van experts, medewerkers, freelancers, auteurs en geassocieerde bedrijven garandeert dat onze tests net zo makkelijk en eenvoudig te gebruiken zijn als jij ze ervaart, en dat we wereldwijd meer dan 100.000 gebruikers bereiken. Betrouwbaar en valide. Elke dag.

Dr Edwin van Thiel

Edwin van Thiel - 123test

Als oprichter van 123test heeft Edwin het bedrijf zien groeien van minder dan 100 naar meer dan 100.000 bezoekers per dag. Met een doctoraat in kunstmatige intelligentie (cognitief psychologisch onderzoek) en aanvullende specialisaties in psychometrie en tests voor het web is hij een allround specialist en auteur.

Als CEO van 123test geniet hij van strategie, maar ook van alle beslommeringen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is ook trots sponsor van de International High IQ Society als voorzitter.

Bart Dekker

Bart Dekker - 123test

Bart heeft een masterdiploma in de Arbeidspsychologie en werkt al sinds zijn afstuderen aan psychometrische tests. Al werkend heeft hij zijn kennis van de volledige stack van online testontwikkeling sterk uitgebreid, waarbij hij nooit aarzelde om werkelijk elk aspect van de materie op zich te nemen.

Als CPO is hij verantwoordelijk voor het alles wat product is, wat betekent dat hij naast fundamentele testontwikkeling ook veel data analyseert en productintegriteit bewaakt.

Theo den Hollander

Theo den Hollander - 123test

Theo (masterdiploma Informatica) heeft bij verschillende bedrijven het ontwerp en de ontwikkeling van diverse kleinere en grotere software architecturen geleid. Bij 123test heeft hij zijn expertise verbreed met betrekking tot het ontwikkelen en hosten van webapplicaties die bestand zijn tegen grote bezoekersaantallen, waardoor ongeëvenaarde uptime en websitesnelheid gegarandeerd zijn.

Als CTO is Theo verantwoordelijk voor de hele technische ruggengraat van 123test, d.w.z. de softwarestraat, om consistentie, kwaliteit en productiviteit te waarborgen.

Overige bijdragen en erkenningen

In de loop der jaren hebben wij bijdragen van vele deskundigen op het gebied van psychometrie, wetenschappelijk onderzoek en testontwikkeling mogen verwelkomen. Zij brachten zeer specifieke kennis over bepaalde onderwerpen of werden in de gelegenheid gesteld om via onze websites onderzoeksgegevens te verzamelen of onze tests te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Het zijn er te veel om allemaal op te noemen, maar wij willen de bijdragen van onderstaande mensen erkennen die kort, of meerdere malen, lid waren van 'het team'.

Dr Pieternel Dijkstra

Dr. Pieternel Dijkstra promoveerde in 2001 in de Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien heeft zij verschillende sociaal-psychologische vraagstukken in verschillende contexten bestudeerd. Ze gelooft sterk dat wetenschappelijke kennis en de toepassingen daarvan iedereen ten goede moeten komen. Pieternel heeft in de loop der jaren meegewerkt aan het construeren van tests, het schrijven van artikelen en het geven van advies over uiteenlopende onderwerpen.

Dr Arnold Brouwer

Dr. Arnold J. Brouwer is een assessment expert op het gebied van educatief testen en psychologisch testen. Hij is allround onderzoeker, ontwikkelaar en adviseur van methoden en technieken voor het analyseren, optimaliseren en auditen van betrouwbare en valide assessments.

Arnold gebruikte een uitgebreide persoonlijkheidstest, werkwaardentest, competentietest en teamroltest van 123test in zijn onderzoek dat leidde tot zijn proefschrift, een boekhoofdstuk en nog een aanvullend wetenschappelijk artikel. Deze staan hieronder opgesomd:

Systems-oriented talent management: a design and validation study  (PDF

The Design and Validation of the Renewed SystemsOriented Talent Management Model

How Age Affects the Relation between Personality Facets and Work Values of Business and Private Bankers

Tom Luken

Tom Luken heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan loopbaanontwikkeling. Hoe rijgen keuzes zich aaneen in loopbanen en levens? Welke rol spelen onbewuste motieven en processen daarbij? Wat bepaalt dat sommige mensen succesvol en/of gelukkig worden terwijl anderen falen? Hoe leren mensen vooruit te kijken en hun eigen leven en loopbaan te sturen? Dit zijn enkele thema's waarmee hij zich sinds 1975 bezighoudt. In de afgelopen decennia heeft hij regelmatig verslag gedaan van zijn onderzoek en de resultaten daarvan. Dit heeft ongeveer 175 publicaties opgeleverd.

Professor Dr Roos Vonk

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet wetenschappelijk onderzoek en geeft les aan studenten, onder andere over: de eerste indruk, zelfkennis, gedragsveranderingen en mens-dier relaties. Ze maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk en toepasbaar voor een breed publiek. Roos verzamelde gegevens en publiceerde diverse tests voor een beperkte periode op de Nederlandstalige versie van 123test.

M.A. Marit op de Beek

Marit werkte als freelancer (Maxit Psychologie) mee aan verschillende tests over onderwerpen variërend van IQ tot beroepskeuze. Ze werkte ook voor verschillende andere testuitgevers zoals Cubiks en Hogrefe voordat ze haar carrière verlegde naar consultancy, coaching en talentmanagement.

Dr René Butter

René Butter promoveerde aan de K.U. Leuven op het gebied van kwantitatieve methoden in de psychologie. Daarnaast heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Hij werkt al meer dan 20 jaar als trainer, coach en (loopbaan)adviseur, zowel voor groepen als individuen. Daarnaast is hij actief als assessmentpsycholoog en docent. René heeft bijgedragen aan het creëren van originele en zeer betrouwbare tests en instrumenten, allemaal met een hoge bruikbaarheid en praktische toepasbaarheid.

Dr Dick Barelds

Dick Barelds promoveerde in 2003, en werkt sindsdien als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst bij de groep Differentiële Psychologie, en sinds 2010 bij de groep Arbeids- en Bedrijfspsychologie. Zijn onderzoeksterreinen omvatten persoonlijkheid, intieme relaties en fysieke aantrekkelijkheid, vaak in combinatie met elkaar. Dick heeft direct en indirect bijgedragen aan verschillende tests, vaak samen met Pieternel Dijkstra.

Rob Williams

Rob Williams Assessment Ltd, geleid door de gepubliceerde psychometrische auteur Rob Williams, is gespecialiseerd in het ontwerpen van op maat gemaakte Situational Judgement Tests, persoonlijkheidstests en capaciteiten tests. Goed ontworpen SJT's worden algemeen beschouwd als eerlijker dan andere assessment formats en hebben een hogere betrokkenheid bij hun doelgroepen. Rob is de auteur van dit artikel over Situational Judgement tests en een loopbaangerichte test. Rob is Associate Fellow van de British Psychological Society en Chartered Psychologist.

Dr Wouter Schoonman

Wouter Schoonman is een autoriteit en deskundige op het gebied van assessments, psychometrie en professioneel gedrag in de assessmentbranche. Zijn adviezen en praktische inbreng hebben bijgedragen aan de kwaliteit van verschillende IQ assessment tests. Hij promoveerde op onderzoek naar computerized adaptive testing (CAT).

Dr Roy van den Brink Budgen

Dr. Roy van den Brink-Budgen (ifthen.co.uk) is een autoriteit op het gebied van kritisch redeneren. Zijn ervaring wordt in vele opzichten als ongeëvenaard beschouwd. Hij schrijft innovatieve stukken, waaronder vele artikelen en boeken over dit onderwerp en legt ook op doeltreffende wijze verbanden tussen creatief en kritisch denken. Hij is zowel auteur van beoordelingsmateriaal voor kritisch denken als docent, en is wereldwijd actief. Roy is de auteur van dit artikel over kritisch redeneren.

Dr Deborah DeLong

Debbie DeLong is hoogleraar marketing aan de Chatham University en gebruikte de teamroltest in haar onderzoek dat leidde tot de volgende publicatie:

Transitioning to Remote Teams in Principles of Marketing; An Exploratory Psychometric Assessment of Team Role Effects on Face-to-Face and Online Team Performance