Trekkentheorie

Door het 123test team. Geüpdatet op 21 juni 2024.

Big Five persoonlijkheidstest

Big Five test

Meer informatie

De Britse psycholoog Raymond Catell (1905-1998) en de Duitse psycholoog Hans Eysenck (1916-1997) waren een van de eersten die persoonlijkheid zagen als een verzameling van eigenschappen of trekken. Zowel Catell als Eysenck werkten met een voor hun tijd nieuwe statistische techniek, namelijk de factoranalyse. Met een factoranalyse kun je meerdere eigenschappen groeperen tot onderling samenhangende factoren. Catell en Eysenck waren het echter niet eens over het aantal trekken waaruit de persoonlijkheid zou bestaan. Op basis van factoranalyses onderscheidde Catell zestien belangrijke eigenschappen, terwijl er volgens Eysenck maar drie bestaan; namelijk extraversie, neuroticisme, en psychoticisme.

Recenter onderzoek, dat gebruikt maakt van meerdere statistische technieken, laat zien dat de persoonlijkheid ingedeeld kan worden in vijf belangrijke clusters van persoonlijkheidseigenschappen. Deze worden ook wel de Grote Vijf, of Big Five genoemd.

Lees verder over de humanistische theorie van Maslow.