OPQ

Door het 123test team. Geüpdatet op 21 juni 2024.

De Occupational Personality Questionnaire (OPQ) meet een aantal aan werk gerelateerde persoonlijkheidseigenschappen. De OPQ wordt uitgegeven door SHL, een grote Angelsaksische testuitgever. De OPQ32r is de nieuwste en meest uitgebreide versie van de OPQ.

De OPQ wordt gebruikt ter ondersteuning bij selectiegesprekken en als aanknooppunt voor trainingsbehoeften, loopbaanbegeleiding en teambuilding. Afhankelijk van de versie kost het zo’n 20 tot 45 minuten om de test in te vullen. Voor het afnemen van een OPQ dien je gecertificeerd te zijn.

Vragenlijst OPQ

De OPQ persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit sets van stellingen en is ontwikkeld om het gedrag van een respondent in een werksituatie in kaart brengen. Elke vraag bevat een aantal stellingen waarbij de respondent dient aan te geven welke van deze stellingen het meest en welke het minst op hem/haar van toepassing is. Zie onderstaande voorbeeldvraag. Elke stelling heeft betrekking op een bepaalde persoonlijkheidsdimensie.

Meest Minst
Ik heb vaak originele ideeën
Ik pieker zelden
Ik ben graag actief bezig

Kerntyperingtest: persoonlijke SWOT-analyse

Kerntyperingtest

Meer informatie

Het concept waarbij je bij iedere vraag moet kiezen uit twee of meer stellingen of begrippen is niet uniek. Dit soort vragenlijsten worden ook wel ipsatieve vragenlijsten genoemd. Voordeel van ipsatieve vragenlijsten is dat je deze moeilijker kunt beïnvloeden, sociaal wenselijk kunt invullen. Daarom worden ipsatieve vragenlijsten ook veel bij assessments gebruikt.

Voorbeelden van andere ipsatieve persoonlijkheidstests waarbij je moet kiezen tussen omschrijvingen over je persoonlijkheid zijn de WPV van Ixly, Shapes van HROrganizer en de Kerntyperingtest van 123test. Als particulier kun je alleen de Kerntyperingtest afnemen en hoef je voor het zakelijk gebruik van deze test niet gecertificeerd te zijn.

Wil je meer weten over de theorieën die ten grondslag liggen aan de OPQ en soortgelijke persoonlijkheidstests? Lees dan meer over het Big Five/ Vijffactorenmodel.