FFPI

De Five Factor Personality Inventory (FFPI) was ontworpen om het Five Factor Model te meten, i.e. de volgende vijf eigenschappen:

Big Five persoonlijkheidstest

Big Five test

Meer informatie

De vijfde eigenschap die deze test meet, is anders dan de vijfde eigenschap van veel andere Big Five vragenlijsten (openheid). De FFPI bevat in totaal 100 items, 20 per schaal. Mensen wordt gevraagd achter een korte stelling een cijfer in te vullen, waarbij een 1 staat voor helemaal niet van toepassing en een 5 helemaal van toepassing. De FFPI biedt ook de mogelijkheid om je meest typerende eigenschappen vast te stellen. De resultaten worden daartoe weergegeven in zogenaamde facetscores. Je meest typerende facet is een combinatie van de twee meest extreme schaalscores. Scoor je bijvoorbeeld hoog op zowel extraversie als mildheid dan is je kerntypering spontaan, zonnig, blij, mededeelzaam, joviaal, plezierig, en open.

Je kerntypering kan worden weergegeven in een zogenaamd circumplex. Een circumplex is een grafisch weergegeven combinatie van twee eigenschappen, bijvoorbeeld van de combinatie extraversie en mildheid. Het kost 10 tot 15 minuten om de FFPI in te vullen.

Voorbeelditems

Brengt de stemming erin. ___
Spant zich in voor anderen ___
Houdt van orde en regelmaat ___

De kerntyperingtest van 123test, maakt ook combinatiescores van vergelijkbare dimensies zoals de FFPI. Op die manier kunnen er heel specifieke kerntyperingen worden gemaakt. Deze typeringen worden dan gemaakt in termen van sterkten en zwaktes binnen gegeven werkcontexten. Ook de kerntyperingtest neemt ongeveer 15 minuten in beslag om te maken.

Gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Jung is er de Myers-Briggs Type indicator (MBTI™), lees hier meer over.