Culturele invloeden op persoonlijkheid

Door het 123test team. Geüpdatet op 21 juni 2024.

Naast invloeden uit de directe omgeving zoals de opvoeding en school, drukt ook de cultuur waarin je opgroeit een stempel op de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Daarbij is met name het onderscheid tussen de individualistische en collectivistische cultuur van belang. In individualistische culturen, zoals in de VS en Europese landen, ligt de nadruk op de ontwikkeling van het individu. In collectivistische culturen, bijvoorbeeld Indonesië en Panama, wordt juist veel waarde gehecht aan het groepsbelang.

Stimuleren individualistische culturen de ontwikkeling van eigenschappen zoals zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en assertiviteit, in collectivistische culturen geldt dat juist voor eigenschappen als vriendelijkheid, bescheidenheid en loyaliteit. Daardoor kunnen bijvoorbeeld Europeanen vinden dat Japanners verlegen en onderdanig reageren. Japanners kunnen Europeanen juist brutaal en egoïstisch vinden.

Uit onderzoek* onder tweetalige mensen blijkt dat de invloed vanuit de cultuur deels via de taal verloopt. De persoonlijkheid van tweetaligen hangt namelijk mede af van de taal die ze spreken. In dit onderzoek werd gekeken naar Mexicanen en Amerikanen die beiden zowel goed Spaans als goed Engels spraken. In zijn algemeenheid zijn Mexicanen wat minder extravert, iets minder vriendelijk en minder gewetensvol dan Amerikanen. Sprak een Mexicaan of een Amerikaan in het Engels dan reageerde hij ook extraverter, vriendelijker en gewetensvoller dan wanneer hij Spaans sprak. Het lijkt erop dat door een andere taal te spreken, je in een andere huid kruipt, en wel die van de cultuur die hoort bij de taal die je spreekt.

Nog een interessante theorie is de lexicale hypothese, lees hier meer over het verband tussen persoonlijkheidseigenschappen en taal.

* Ramírez-Esparza, N.,Gosling, S.D., Benet-Martínez, V., Potter, J.P., & Pennebaker, J.W. (2006). Do bilinguals have two personalities? Journal of Research in Personality, 2, 99-120.