Emotionele onbekommerdheid

De eigenschap emotionele onbekommerdheid – ook wel emotionele stabiliteit genoemd of, in tegengestelde termen, neuroticisme - heeft betrekking op de mate waarin je gevoelig bent voor prikkels uit de omgeving en behoefte hebt aan zekerheid. Emotioneel onbekommerde mensen zijn evenwichtig en zelfverzekerd. Mensen die laag op deze eigenschap scoren, zijn daarentegen gevoelig en onzeker. Ze maken zich snel zorgen en ervaren veel emotionele ups en downs.

Wat weten we zoal over emotionele onbekommerdheid?

Big Five persoonlijkheidstest

Big Five test

Meer informatie

Doorgaans is emotionele onbekommerdheid een positieve eigenschap. Dat blijkt wel uit het feit dat emotioneel onbekommerde mensen:

  • minder stress ervaren en beter met problemen om kunnen gaan. Ze blijven positiever als het leven tegenzit, en laten zich niet (snel) uit het veld slaan;
  • minder last hebben van psychosomatische klachten, angsten en depressies;
  • een beter huwelijk hebben, evenals mensen met een emotioneel onbekommerde partner. Gaat het om het hebben van een gelukkig huwelijk, dan is emotionele onbekommerdheid zelfs de belangrijkste persoonlijkheidseigenschap die je in een partner kunt wensen.

Wil je weten hoe emotioneel onbekommerd je bent? Doe dan de uitgebreide persoonlijkheidstest van 123test.nl en vergelijk je score op emotionele onbekommerdheid met die van de Nederlandse beroepsbevolking.

Mannen en vrouwen

Vrouwen scoren vaak iets lager op deze eigenschap dan mannen. Vrouwen laten hun gevoel namelijk meer afhangen van wat anderen vinden en willen. Dat komt door de sterke sociale natuur van vrouwen: vrouwen zijn meer gericht op de behoeften van anderen dan mannen. Die gevoeligheid zorgt er enerzijds voor dat vrouwen hun best doen om hun relaties goed te houden, en daar ook heel goed in zijn. De keerzijde is echter dat het vrouwen emotioneel instabieler maakt dan mannen, met de nadelen van dien.

Lees verder over het volgende cluster van persoonlijkheidseigenschappen in de Big Five, gewetensvolheid.