NPV-2

Door het 123test team. Geüpdatet op 21 juni 2024.

De Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-2 (NPV-2) bestaat uit 140 items. Met deze vragenlijst worden zeven persoonlijkheidsaspecten gemeten, te weten:

  • Inadequatie
  • Sociale inadequatie
  • Rigiditeit
  • Verongelijktheid
  • Zelfgenoegzaamheid
  • Dominantie
  • Zelfwaardering

Voor bijna alle items geldt dat ze worden beoordeeld op een driepuntsschaal: juist=2, ?=1, onjuist=0. Er bestaat ook een jeugdversie van de NPV-2, de NVP-J. Het duurt 20 tot 30 minuten om de test in te vullen.

Voorbeelditems

Ik ben vaak zenuwachtig.  Juist    ?   Onjuist
In een groep heb ik meestal de leiding.  Juist   ?  Onjuist
Ik begin pas ergens aan als ik weet hoe het zal aflopen.  Juist   ?  Onjuist

De NPV-2 is een persoonlijkheidstest die veel overeenkomsten vertoont met de Big Five. Lees meer over het Big Five/ Vijffactorenmodel.