Neopsychoanalytische theorie

Carl Jung (1875-1961) was een Zwitserse psychiater die een tijd lang bevriend was met Sigmund Freud. Jung had echter wel andere ideeën dan Freud. Jung onderscheidt ook drie delen in de persoonlijkheid, deze verschillen echter van de verdeling die Freud maakte. De indeling van Jung is namelijk als volgt:

  • Het Ego - Het Ego bevat je bewustzijn, i.e. je bewuste waarnemingen, gedachten, gevoelens en herinneringen.
  • Het persoonlijk onbewuste - Dit deel van de persoonlijkheid bevat al die zaken die ooit bewust waren maar die je hebt vergeten of weggedrukt.
  • Het collectieve bewustzijn - Dit is het onbewuste reservoir van ervaringen en herinneringen die de mensheid tot nu toe heeft opgedaan en die alle mensen met elkaar delen.


Anders dan Freud, geloofde Jung dat de persoonlijkheid zich ook na de jeugd blijft ontwikkelen. Vooral de ideeën van Jung over het collectieve bewustzijn zijn uniek. In het collectieve bewustzijn huizen, aldus Jung, zogenaamde archetypen. In de wetenschap stuiten de ideeën van Jung vaak op weerstand: ze zijn namelijk niet goed wetenschappelijk te toetsen. Bewijs maar eens het bestaan van een collectief bewustzijn; met de huidige technieken is dat onmogelijk.

Jung heeft nog meer ideeën over de persoonlijkheid. Zo ontwikkelde hij een typologie van personen. Een bekende test die hier voor een groot deel op gebaseerd is, is de MBTI™.

Lees verder over de archetypen van Jung.