Persoonlijkheidstheorieën

In de loop van de tijd zijn er verschillende theorieën ontwikkeld op het gebied van persoonlijkheid. Deze theorieën hebben geprobeerd antwoorden te vinden op vragen als: Hoe zit de persoonlijkheid in elkaar? Welke onderdelen vallen te onderscheiden? Hoe veranderbaar is iemands persoonlijkheid? Tezamen vormen deze theorieën onderdeel van wat we noemen, de persoonlijkheidsleer.

Er zijn een aantal grote denkers geweest die allen een belangrijke, unieke bijdrage hebben geleverd aan de persoonlijkheidsleer. Deze denkers zijn:

Lees meer over de bijdragen van deze grote denkers, zoals de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud.