Bezoekers van 123test

Wereldwijd bezoeken dagelijks meer dan 100.000 mensen 123test.com en 123test.nl die zo'n twintig miljoen tests invullen per jaar!

Beroepsgroep

Van oorsprong had 123test altijd een focus op de ‘dolende dertiger’. Dat is de hoger opgeleide professional die op een (her)oriëntatiepunt staat in zijn of haar carrière. In de loop van de tijd is de groep bezoekers op 123test echter uitgegroeid tot een steeds meer representatieve vertegenwoordiging van de wereldwijde beroepsbevolking.

Op deze pagina vind je een verdere opsplitsing van de bezoekers van alleen 123test.nl naar gebruikelijke kenmerken. Deze cijfers gelden alleen voor bezoekers uit Nederland, maar wijken nauwelijks af voor Vlamingen die ook geregeld tests doen op 123test.nl.

Opleidingsniveau, geslacht en leeftijd

Bezoekers van 123test.nl naar leeftijd

Bezoekers aan 123test.nl zijn gemiddeld genomen hoger opgeleid. Het merendeel van de volwassen bezoekers is namelijk hbo/wo opgeleid maar een duidelijk deel van de bezoekers heeft een opleidingsniveau vanaf MBO-3/4. Er zijn meer vrouwen dan mannen die 123test bezoeken. Mannen hebben net iets meer interesse voor onderwerpen als IQ en management, vrouwen voor persoonlijke ontwikkeling.

Zoals te zien in de grafiek hiernaast zijn de leeftijden goed verdeeld, van het loopbaanmoment 'studiekeuze' helemaal tot aan het pensioen.

Geografische herkomst en tijdstippen van bezoek

Bezoekers van 123test.nl naar geografische herkomst

De bezoekers van 123test zijn geografisch gezien maximaal verdeeld over heel Nederland. Er is een lichte tendens naar meer bezoek uit grootstedelijke gebieden. Dit is in overeenstemming met de overige kenmerken van de bezoekers van 123test op het gebied van werk, leeftijd en opleidingsniveau. Hiernaast een grafisch overzicht.

Er is een duidelijk 'werkweek' patroon te zien in de dagen en tijdstippen dat mensen tests doen. Dit is een reflectie van het feit dat mensen vaak door loopbaanbegeleiders en bedrijven naar 123test.nl worden doorverwezen om tests voor zelfonderzoek te doen. Bezoek bestaat dus uit zowel consumenten als ook uit zakelijk publiek.

Ook de zondag is vaak duidelijk een dag waarop mensen 'er echt even voor gaan zitten' en vaak meer uitgebreider tests doen. Blue Monday is duidelijk herkenbaar in de bezoekers statistieken, veel mensen gaan dan op zoek naar hun diepere drijfveren of concreet naar ander passend werk.

Wat zoeken bezoekers van 123test?

Wanneer mensen 123test bezoeken doen ze dat om heel uiteenlopende redenen. Grofweg zijn deze in te delen in 'loopbaanvraagstukken', 'studiekeuze' en 'persoonlijke ontwikkeling'. Wellicht is de beste manier om aan te geven met welke vragen onze bezoekers in het hoofd zitten, het kijken naar de zoekwoorden waarmee zij op 123test terechtkomen. In de tag cloud hieronder wordt een deel van deze zoektermen weergegeven, aan de grootte is de relatieve frequentie ervan te zien.

Zoektermen bezoekers van 123test.nl

Al met al zijn de bezoekers van 123test.nl bezig met het maken van een beslissing op het gebied van loopbaan, opleiding en/of persoonlijke ontwikkeling. Veelal zijn ze op zoek naar (ander) werk, uitgaande van wat vooral past bij de persoon die ze zijn.

De tests van 123test bieden hen hierbij uitstekende handvatten om zich te oriënteren, voor te bereiden of zelfs te kiezen. Dit doen ze eventueel samen met of in opdracht van werkgevers, loopbaanprofessionals, studiekeuzebegeleiders, coaches of arbeidspsychologen.