Mensen meten

De antropometrie van Francis Galton (ca. 1880 - ca. 1900)

Als grondlegger van de hedendaagse testpsychologie geldt de Engelsman Francis Galton. Galton had een grote belangstelling voor individuele verschillen tussen mensen. In 1884 opende hij op een tentoonstelling in Londen een ‘antropometrisch laboratorium’ – een laboratorium voor het meten van mensen. Tegen betaling van drie pennies kon men hier zeventien proefjes afleggen. De belangstelling was groot: er vormden zich lange rijen voor de toegangspoortjes, en uiteindelijk lieten bijna tienduizend mensen zich testen. De uitslag kregen ze meteen op kaartjes mee naar huis.

antropometrisch laboratorium Galton

Scherpzinnig

Galtons proefjes hadden vooral betrekking op de werking van de zintuigen: gehoorscherpte, schatten van afstanden, kleurenblindheid, tastzin etc. Hij meende hiermee indirect ook een beeld te kunnen krijgen van de intellectuele capaciteiten van de onderzochten. Zoals hij het formuleerde: “Informatie over de buitenwereld bereikt ons via de zintuigen; hoe scherper onze zintuigen, hoe groter het domein dat onze intelligentie kan bestrijken”.

Tijdslijn geschiedenis psychologische test

 

Geschiedenis van de psychologische test (ca. 400 v. Chr. – heden)

Dierfysiognomie (ca. 400 v. Chr. - ca. 1700)

Fysiognomie van Lavatar (ca. 1775 – ca. 1900)

Frenologie van Gall (ca. 1800 – ca. 1875)

Antropometrie van Galton (ca. 1880 –ca. 1900)

Intelligentietests van Binet (1905 - heden)

Psychotechniek (ca. 1910 - 1960)

Rorschach vlekkentest (1921 - heden)

Vragenlijsttests (1905 - heden)

Assessment centers (ca. 1945 - heden)

Hersentests (1900 - heden)