Intelligentietests

De vinding van Alfred Binet (1905 - heden)

“Een metrische schaal voor het onderzoek van de intelligentie”. Aldus presenteerden de Franse psychologen Alfred Binet en Theodore Simon in 1905 het instrument dat zou uitgroeien tot het bekendste gereedschap van de testpsycholoog: de intelligentietest.
De test van Binet en Simon was van een verbluffende eenvoud, ook vergeleken met andere psychologische proeven uit die tijd. In totaal bestond zij uit niet meer dan dertig opgaven, stuk voor stuk huis-tuin-en-keukenproefjes zoals het benoemen van plaatjes, het aanwijzen van lichaamsdelen en het nazeggen van getallen.

Intelligentietests Binet

Revolutie

Toch gold de Binet-test als een revolutionaire vinding. Door de manier waarop de test was opgezet, kon in een handomdraai de ‘mentale leeftijd’ van een kind worden bepaald. Dit legde de basis voor een vrijwel onmiddellijk succes. ‘Mentale leeftijd’  werd al snel vervangen door het begrip dat inmiddels bijna synoniem is met intelligentie: IQ.

Op de foto de eerste Nederlandse versie van de test uit 1919.

Tijdslijn geschiedenis psychologische test

Geschiedenis van de psychologische test (ca. 400 v. Chr. – heden)

Dierfysiognomie (ca. 400 v. Chr. - ca. 1700)

Fysiognomie van Lavatar (ca. 1775 – ca. 1900)

Frenologie van Gall (ca. 1800 – ca. 1875)

Antropometrie van Galton (ca. 1880 –ca. 1900)

Intelligentietests van Binet (1905 - heden)

Psychotechniek (ca. 1910 - 1960)

Rorschach vlekkentest (1921 - heden)

Vragenlijsttests (1905 - heden)

Assessment centers (ca. 1945 - heden)

Hersentests (1900 - heden)