Assessment centers

Van spionnentest tot HRM-instrument (ca. 1945 - heden)

‘Assessment’ betekent in feite niets anders dan ‘beoordeling’. In de volksmond staat het echter voor een testtraditie die vooral de laatste 25 jaar bekendheid heeft verworven: de zogenaamde assessment center methode (ACM).
Hoewel ACM geldt als een bij uitstek ‘moderne’ testmethode, dateert de methode al uit 1944. In dat jaar ging een driedaags testprogramma van start voor de selectie van spionnen voor de Amerikaanse OSS, de voorloper van de CIA.

Maquettetest

Maquette-Test

Een van de OSS-tests was de Burma Town Test. Met behulp ven een maquette moesten de kandidaten samen de volgende opgave oplossen: “Uw vliegtuig stort neer boven vijandelijk gebied, in de bergen vlakbij een stad. De piloot komt om het leven. Wat doet u?”

De foto toont de polderversie van de Burma Town Test, de zogenaamde Maquettetest (1950). Opdracht was hier samen een stad te plannen, rekening houdend met omstandigheden zoals de loop van een rivier en de ligging van snelwegen en spoorlijnen.

Tijdslijn geschiedenis psychologische test

Geschiedenis van de psychologische test (ca. 400 v. Chr. – heden)

Dierfysiognomie (ca. 400 v. Chr. - ca. 1700)

Fysiognomie van Lavatar (ca. 1775 – ca. 1900)

Frenologie van Gall (ca. 1800 – ca. 1875)

Antropometrie van Galton (ca. 1880 –ca. 1900)

Intelligentietests van Binet (1905 - heden)

Psychotechniek (ca. 1910 - 1960)

Rorschach vlekkentest (1921 - heden)

Vragenlijsttests (1905 - heden)

Assessment centers (ca. 1945 - heden)

Hersentests (1900 - heden)