INFP-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

INFP: Introvert-iNtuitive-Feeler-Perceiver

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Perceivers geven de voorkeur aan een spontane, flexibele en meegaande levensstijl. Ze vinden een ongestructureerde omgeving prettig en ze houden graag alle opties open.

Een INFP in één oogopslag

De wereld een beetje beter maken: dat is het motto van INFP’s. Ze hebben een kruistocht of een missie nodig in het leven. Ze maken zich in stilte hard voor hetgeen ze belangrijk vinden en geven zelden op.

INFP’s zijn creatief en zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen. Ze zijn nogal terughoudend en daardoor misschien wat moeilijker te leren kennen. Maar wanneer ze sociaal willen zijn kunnen ze buitengewoon charmant en populair uit de hoek komen en veel mensen kunnen hun stemmige gevoel voor humor waarderen. Ze vertrouwen op en waarderen hun intuïtiviteit, waar die hen ook naartoe leidt.

Een INFP kan doorgaans goed luisteren en stelt mensen snel op hun gemak. Hoewel een INFP gereserveerd kan zijn in het uiten van emoties, is hij of zij heel zorgzaam en echt geïnteresseerd in het begrijpen van mensen. Vanwege hun oprechtheid waarderen mensen INFP’s als vriend en vertrouwenspersoon.

INFP’s houden niet van conflicten en ze doen er alles aan om die te voorkomen. Aan de andere kant zijn INFP’s uitstekende bemiddelaars en kunnen ze andermans conflicten heel goed oplossen. Intuïtief begrijpen ze de perspectieven en gevoelens van mensen en ze willen hen echt helpen. Dat geeft ze bijzonder veel persoonlijke voldoening.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals INFP.

 • Neemt veel projecten op zich.
 • Is graag alleen en verdiept zich rustig in projecten.
 • Is betrokken bij de groei en ontwikkeling van de mensen om zich heen.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een INFP zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Zorgt voor een goed maar rustig gevoel voor humor in de groep.
 • Moedigt anderen altijd erg aan en geeft hen erkenning.
 • Zorgt voor een visie en een focus op idealen en waarden.

INFP-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een INFP omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een INFP in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Is subtiel, indirect, zachtaardig en inclusief in het overtuigen van anderen; verzamelt met zijn of haar passie toegewijde mensen rond een gedeelde visie.
 • Bevestigt individuele bijdragen en stimuleert groepsacties.
 • Bereikt resultaten op zijn of haar eigen manier, zelfs als dat betekent dat anderen daarop moet wachten.