ENTJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ENTJ: Extravert-iNtuitive-Thinker-Judger

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Thinkers nemen beslissingen op basis van logica en niet-persoonlijke analyse. Ze denken met hun hoofd en niet met hun hart.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een ENTJ in één oogopslag

ENTJ’s zijn geboren leiders en die motivatie is zo sterk, dat ze het soms wel eens lastig vinden om níet het voortouw te nemen. Hun positie is van nature aan het hoofd van de groep, van waaruit ze iedereen bij elkaar houden en de groep vooruit bewegen. ENTJ’s nemen zelden genoegen met een onopvallend plekje op de achtergrond. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en aan anderen. Ze hebben in hun hoofd altijd een lijst met dingen die ze willen leren, bereiken en beheersen.

ENTJ’s zijn intens analytisch. Logisch, onpartijdig en objectief zijn is net zo vanzelfsprekend voor hen als ademen. Problemen inspireren hen: ze vinden het leuk om naar oplossingen te zoeken door logisch en objectief kritisch te denken – sterke punten van hun persoonlijkheid. Door de voortvarende en positieve acties van ENTJ’s hebben anderen het nakijken. ENTJ’s kunnen slecht tegen onzekerheid, inefficiëntie en verwarring. Ze zijn niet bang om nuchtere beslissingen en harde maatregelen te nemen.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ENTJ.

 • Is een krachtige persoonlijkheid.
 • Speelt graag en gemakkelijk in op verwarring en omslachtigheid.
 • Straalt vertrouwen uit naar iedereen met wie hij of zij in contact komt.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ENTJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Leiderschap, niets meer en niets minder.
 • Zet zich met hart en ziel in voor een project.
 • Levert een bijdrage door doelgericht en georganiseerd te werken en door resultaten te behalen.

ENTJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ENTJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ENTJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Niet leidinggeven is geen optie: het gaat net zo vanzelf als ademhalen.
 • Zorgt voor energie en enthousiasme voor het werk.
 • Benadert situaties, doelen en noodzakelijke taken objectief.