INTP-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

INTP: Introvert-iNtuitive-Thinker-Perceiver

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Thinkers nemen beslissingen op basis van logica en niet-persoonlijke analyse. Ze denken met hun hoofd en niet met hun hart.
 • Perceivers geven de voorkeur aan een spontane, flexibele en meegaande levensstijl. Ze vinden een ongestructureerde omgeving prettig en ze houden graag alle opties open.

Een INTP in één oogopslag

INTP’s zijn verstandelijk gezien misschien wel het diepzinnigst van alle persoonlijkheidstypen. Mensen die INTP’s goed kennen, beschrijven hen als innovatief en vindingrijk. Ze leven in een veelzijdige innerlijke wereld in hun hoofd, vol verbeelding en prikkels. De buitenwereld vinden ze dan soms ook minder interessant. Daardoor vinden anderen soms dat ze nogal ingehouden en gereserveerd overkomen.

De kenmerkende eigenschappen van INTP’s zijn verbeeldingskracht, originaliteit, opmerkzaamheid en creativiteit en ze vinden het heerlijk om zich op complexe zaken te storten. Ze zijn geïnteresseerd in theoretisch redeneren, analyseren en leren. Ze gedijen goed als ze kunnen ontdekken, begrijpen en uitleggen hoe de wereld in elkaar zit.

INTP’s hebben een logische, rationele geest: dat betekent dat ze anderen vaak een stap voor zijn en intellectueel doorgaans hoger worden ingeschat. Ze zijn bijzonder gemotiveerd om zichzelf uit te dagen in het leveren van topprestaties. Ze hebben de neiging nogal sceptisch te zijn en ze richten zich sneller op de toekomst dan op het verleden.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals INTP.

 • Probeert steeds zo veel mogelijk nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.
 • Pakt problemen aan met systematische intellectuele precisie en deskundigheid.
 • Heeft sterk afgebakende interesses en werkt graag op een technisch niveau.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een INTP zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Vormt als vanzelfsprekend de deskundige bron van expertise die door anderen wordt geraadpleegd.
 • Werkt om het project en de doelen van de groep te realiseren alleen.
 • Zorgt behalve voor een kritische visie ook voor exact rationeel inzicht in het team.

INTP-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een INTP omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een INTP in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Ambieert doorgaans geen managementfunctie of leiderschapsrol, vanwege de voorkeur om zelfstandig te werken en complexe problemen op technisch niveau op te lossen.
 • Geeft de voorkeur aan intellectuele interactie boven emotionele.
 • Is gericht op logica en principes, niet op relaties.