ISFJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ISFJ: Introvert-Sensor-Feeler-Judger

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • Sensors leven in het heden. Ze vertrouwen op feiten, kunnen goed omgaan met praktische zaken en vinden het prettig als dingen concreet en meetbaar zijn.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een ISFJ in één oogopslag

ISFJ’s zijn hartelijk, genereus en uiterst betrouwbaar. Ze hebben veel bijzondere gaven, met name gevoeligheid en een sterk vermogen om zaken soepel te laten verlopen. Ze zijn zorgzaam en attent. In relaties kunnen ISFJ’s onzeker zijn, totdat ze mensen goed kennen. Zo nu en dan kunnen ze tergend bescheiden zijn!

ISFJ-persoonlijkheidstypen werken hard en zijn bijzonder verantwoordelijk. Ze doen zowel op hun werk als in hun vrije tijd wat ze beloven op hun eigen precieze en nauwgezette manier. Mensen vertrouwen op een ISFJ. Ze weten dat ISFJ’s niet lichtzinnig zijn en niet voortdurend van mening veranderen. Ze vormen een stevige, consistente basis in het leven van mensen en dat schept een hoge mate van vertrouwen.

Bij het nemen van beslissingen, het ontwikkelen van ideeën en het ondernemen van actie zijn ISFJ’s vaak een ster in het verwerken van enorme hoeveelheden feiten, gegevens en informatie. Er zijn niet veel andere persoonlijkheidstypen die over dit talent beschikken. En belangrijker nog: een van de aantrekkelijkste eigenschappen van ISFJ’s is hun gevoel voor humor. Hun droge grappen worden door veel mensen gewaardeerd.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ISFJ.

 • Pakt graag projecten aan die mensen meteen voordeel opleveren.
 • Verlangt naar privacy, rust en stilte en naar weinig onderbrekingen, maar vindt werken met anderen ook belangrijk.
 • Is praktisch en mensgericht en is anderen van dienst. Waardeert complimenten en beloningen voor goed werk dat hij of zij heeft geleverd.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ISFJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Vraagt zelf niet om een leiderschapsrol, maar accepteert die wel als dat nodig is.
 • Heeft een open, stimulerende, ondersteunende en niet-bedreigende stijl van leidinggeven.
 • Concentreert zich op de verhoudingen in de bedrijfsvoering, maar blijft op schema met zijn of haar werk.

ISFJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ISFJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ISFJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Modelleert zichzelf naar andere succesvolle leiders.
 • Werkt hard en efficiënt om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.
 • Delegeert zodra de situatie onder controle is, met alle beschikbare gegevens.