ISTJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ISTJ: Introvert-Sensor-Thinker-Judger

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • Sensors leven in het heden. Ze vertrouwen op feiten, kunnen goed omgaan met praktische zaken en vinden het prettig als dingen concreet en meetbaar zijn.
 • Thinkers nemen beslissingen op basis van logica en niet-persoonlijke analyse. Ze denken met hun hoofd en niet met hun hart.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een ISTJ in één oogopslag

Een ISTJ is een nuchtere persoonlijkheid, gereserveerd, uiterst verantwoordelijk en betrouwbaar. ISTJ’s zeggen wat ze vinden en vinden wat ze zeggen. Mensen vertrouwen terecht op hen. Ze zijn zorgvuldig en houden er traditionele waarden op na. Ze hebben een sterk concentratievermogen en richten zich op datgene wat nodig is om hun taak te volbrengen. ISTJ’s brengen een klus tot een goed einde en zetten zich daarvoor volledig in.

Ze voelen zich niet aangevallen door opbouwende kritiek en houden het hoofd koel als anderen de controle verliezen.

Hoewel ze oog hebben voor de gevoelens van anderen kunnen ISTJ’s uiterst objectief blijven en moeilijke beslissingen nemen als dat nodig is.

ISTJ’s zijn niet bijzonder extravert en kunnen het lastig vinden om spontaan te zijn. Door hun terughoudende aard zullen ze niet snel van de daken schreeuwen hoe geweldig ze zijn! Ze kunnen de neiging hebben hun sterke punten en gevoel voor droge humor te verbergen. Bij andere gelegenheden zullen ISTJ’s mensen daarentegen verrassen en amuseren met hun ideeën en hun humoristische kijk op het leven.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ISTJ.

 • Werkt hard en geeft de voorkeur aan ononderbroken privacy.
 • Is grondig in alles wat hij of zij doet.
 • Kan ceremonies, rituelen en vieringen waarderen.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ISTJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Functioneert het best in een team met vastgestelde regels en procedures.
 • Werkt vergaderingen vlot af, is efficiënt, geconcentreerd en niet-persoonlijk.
 • Gebruikt betrouwbaar gezond verstand bij het uitvoeren van werk en het toewijzen van taken. 

ISTJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ISTJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ISTJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Modelleert zichzelf naar andere succesvolle leiders.
 • Werkt hard en efficiënt om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.
 • Delegeert zodra de situatie onder controle is, met alle beschikbare gegevens.