INTJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

INTJ: Introvert-iNtuitive-Thinker-Judger

 • Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die ze alleen doorbrengen. Introverts hebben niet voortdurend behoefte aan mensen om zich heen.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Thinkers nemen beslissingen op basis van logica en niet-persoonlijke analyse. Ze denken met hun hoofd en niet met hun hart.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een INTJ in één oogopslag

INTJ’s zijn geboren leiders. Het zijn zelfbewuste en originele denkers die heel erg in zichzelf geloven. Het zijn sterke individualisten die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken of nieuwe manieren om naar het leven te kijken. In het algemeen zijn het uiterst capabele en intelligente mensen die altijd proberen om hun best te doen en een positieve richting aan te houden.

Obstakels vormen een uitdaging voor een INTJ. Ze richten zich op hun doel, werken op een creatieve manier een plan uit en steken vervolgens al hun energie in het realiseren van hun doelstelling. Omdat ze zo geïnspireerd zijn en betrokken raken bij wat ze doen, is hun energieniveau vaak geweldig om te zien! Van alle persoonlijkheidstypen is dat van de INTJ wel het meest zelfstandig.

Inventief, geïnspireerd, vasthoudend, creatief, fantasierijk en vastbesloten: allemaal beschrijvingen die zouden kunnen worden gebruikt door mensen die een INTJ goed kennen.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals INTJ.

 • Heeft vertrouwen in zijn of haar eigen innerlijke visie waarmee hij of zij, in combinatie met absolute wilskracht, bergen kan verzetten.
 • Is zeer vastbesloten om doelen te bereiken en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.
 • Genereert originele ideeën en presteert op hoog niveau.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een INTJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Doet wel mee, maar op zijn of haar eigen terughoudende manier.
 • Stelt diepzinnige en scherpe vragen.
 • Plant en voltooit taken systematisch en op tijd.

INTJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een INTJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een INTJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Is krachtig en voortvarend in een leiderschapsrol.
 • Is meer gericht op taken dan op relaties.
 • Geeft leiding door sterke ideeën en overtuigingen in praktijk te brengen en tegelijkertijd iedereen op koers te houden.