ESTJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ESTJ: Extravert-Sensor-Thinker-Judger

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • Sensors leven in het heden. Ze vertrouwen op feiten, kunnen goed omgaan met praktische zaken en vinden het prettig als dingen concreet en meetbaar zijn.
 • Thinkers nemen beslissingen op basis van logica en niet-persoonlijke analyse. Ze denken met hun hoofd en niet met hun hart.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een ESTJ in één oogopslag

ESTJ’s zijn natuurtalenten als het gaat om organiseren. Ze zijn nuchter, duidelijk en direct. Mensen weten precies waar ze aan toe zijn met een ESTJ. ESTJ’s zijn sterke persoonlijkheden. Ze zijn resultaatgericht, georganiseerd, sociaal, hebben een uitgesproken mening en zijn vaak traditionalistisch ingesteld. Van alle verschillende persoonlijkheidstypen zijn het meestal ESTJ’s die alles onder controle willen hebben.

ESTJ’s zijn sterk gemotiveerd om een comfortabel, veilig en georganiseerd leven te creëren en te behouden. Als er iemand is die het voor elkaar krijgt, dan is het wel een ESTJ! Ze werken hard, maar nemen het er ook van. Ze zijn prettig gezelschap, omdat ze de balans weten te vinden tussen ernst en verantwoordelijkheid enerzijds en gezelligheid en vermaak anderzijds. Mensen vertrouwen doorgaans op ESTJ’s voor de organisatie van activiteiten, want zij regelen het wel even.

Door hun sterke besef van recht en onrecht delen ESTJ’s de wereld in goeieriken en slechteriken. Goed of fout. Juist of onjuist. Hun levensfilosofie zou je kunnen omschrijven als WYGIWYS: what you get is what you see!

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ESTJ.

 • Heeft als motto Niet lullen, maar poetsen.
 • Draait op meesterlijke wijze efficiënte systemen in elkaar.
 • Is degene die dingen voor elkaar krijgt.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ESTJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Vormt de drijvende kracht achter het team als het gaat om planning en uitvoering.
 • Werkt graag in een team.
 • Houdt efficiënte vergaderingen, werkt de agenda af en wil dat alles op tijd en volgens planning af is.

ESTJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ESTJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ESTJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Is een geboren organisator van oplossingen, mensen en projecten.
 • Concentreert zich bij voorkeur op het werk, niet op de mensen die het werk uitvoeren.
 • Komt direct en resoluut tot de kern van de zaak.