ESFP-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ESFP: Extravert-Sensor-Feeler-Perceiver

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • Sensors leven in het heden. Ze vertrouwen op feiten, kunnen goed omgaan met praktische zaken en vinden het prettig als dingen concreet en meetbaar zijn.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Perceivers geven de voorkeur aan een spontane, flexibele en meegaande levensstijl. Ze vinden een ongestructureerde omgeving prettig en ze houden graag alle opties open.

Een ESFP in één oogopslag

ESFP’s zijn gezellig en plezierig in de omgang. Ze plukken de dag en weten hoe ze het maximale uit elk moment kunnen halen. Lang leve de lol is een mooie omschrijving van hun levensfilosofie.

ESFP’s bekijken het leven van de zonnige kant. Ze zien de wereld zoals hij is en benaderen met een nieuwsgierige blik. Ze beschikken over het vermogen zich aan te passen aan alles wat op hun pad komt.

ESFP’s willen iets betekenen in het leven, doorslaggevend zijn en iets nuttigs doen. Ze hebben de behoefte om mensen mee te nemen en hen te motiveren om positiever, optimistischer en enthousiaster te zijn. Als er een ESFP in de buurt is denken mensen altijd dat het glas half vol is en niet half leeg!

ESFP’s houden het hoofd koel bij een crisis. Ze hebben actie nodig. De uitdaging om steeds opnieuw met onbekende situaties om te gaan geeft hen een kick. Vanwege hun enthousiasme, hun levensvreugde en hun gevoel voor speelsheid moeten de mensen in hun omgeving altijd rekening houden met spontane acties. Mensen zien een ESFP als hartelijk en geestig.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ESFP.

 • Is moedig, creatief en wil graag actie om zich heen.
 • Houdt van het leven en van spannende uitdagingen.
 • Is enthousiast, opgewekt en voelt zijn of haar omgeving perfect aan.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ESFP zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Is onderhoudend, breekt het ijs en houdt anderen geïnspireerd en aan het werk met zijn of haar uitgelatenheid.
 • Zorgt voor moreel en een esprit de corps.
 • Nodigt iedereen enthousiast uit om erbij te komen en mee te doen.

ESFP-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ESFP omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ESFP in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Modelleert zichzelf naar andere succesvolle leiders.
 • Werkt hard en efficiënt om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.
 • Delegeert zodra de situatie onder controle is, met alle beschikbare gegevens.