ENFJ-persoonlijkheidstype

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 augustus 2023.

ENFJ: Extravert-iNtuitive-Feeler-Judger

 • Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief.
 • iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst.
 • Feelers laten hun gevoelens en emoties een hoofdrol spelen omdat ze oog hebben voor anderen.
 • Judgers geven de voorkeur aan een levensstijl die voortvarend, gepland en geordend is. Ze houden van een georganiseerd en gecontroleerd leven.

Een ENFJ in één oogopslag

Hun eigen dromen en die van anderen waarmaken: daar draait het voor ENFJ’s om in het leven. Ze zijn joviaal, enthousiast, welbespraakt, empathisch, besluitvaardig en ze hebben vooral zin in het leven! ENFJ’s zijn productieve en georganiseerde mensen met veel energie. Ze zijn doorgaans erg goed in alles wat tot andermans verbeelding en belangstelling spreekt.

Omdat de zelfverzekerdheid en het enthousiasme van ENFJ’s besmettelijk zijn, verkeren anderen graag in hun gezelschap. Mensen houden van hun heldere aanpak, hun directheid en de gedrevenheid waarmee ze dingen voor elkaar krijgen. ENFJ’s beschikken over het vermogen te jongleren met meerdere gedachten en projecten tegelijkertijd. Ze krijgen een kick van wat ze op dit moment presteren en ze zijn enthousiast over de mogelijkheden die de toekomst biedt.

Gratis Jung typen test

Wil je weten wat jouw "MBTI" type is? Ben je een ISTJ, een ESFJ of anders?

Naar de Jung test

Mogelijke bijdragen aan een organisatie

Elk persoonlijkheidstype beschikt over een andere serie vaardigheden, talenten en eigenschappen die hij of zij inbrengt in een organisatie, groep of relatie. Hieronder volgt een lijst met kenmerken die doorgaans in verband worden gebracht met persoonlijkheidstypes zoals ENFJ.

 • Zorgt bij opdrachten voor energie, warmte, enthousiasme, plezier en samenwerking.
 • Wil graag eerlijk en ethisch zijn.
 • Schittert als hij of zij waardering krijgt: hoe meer waardering, des te groter de toewijding aan een organisatie.

In een team

Sommigen functioneren goed in een team, anderen functioneren het beste in hun eentje. Inzicht in de persoonlijkheidstypes van teamleden geeft informatie over hoe mensen doorgaans hun werk doen en met elkaar omgaan. Gezien de persoonlijkheidsvoorkeuren van een ENFJ zijn dit de sterke (en eventueel ook de zwakke!) punten die hij of zij zeker zal inbrengen in het team:

 • Is een natuurlijke leider en facilitator.
 • Zorgt voor structuur en organisatie in de groep en doet dat met humor en gevoel.
 • Ontwikkelt plannen met in het achterhoofd de waarde of het ideaal van het project en levert vervolgens de energie die nodig is om het te voltooien.

ENFJ-leiderschapsstijl

Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen leiderschapsstijl, sterke punten en blinde vlekken. Onderstaande kenmerken laten zien hoe een ENFJ omgaat met leiderschap, zeggen iets over het gedrag van een ENFJ in een leidinggevende rol en geven een aantal leiderschapskwaliteiten aan.

 • Is een facilitator, geen alleenheerser.
 • Inspireert en overtuigt anderen met zijn of haar persoonlijke overtuiging en passie.
 • Wil dat er samenhang is tussen doelstellingen, acties en waarden van de organisatie.