Soorten assessments

In de praktijk zijn er verschillende typen assessments, afhankelijk van de doelstelling. Er zijn drie soorten assessments te onderscheiden: een selectie-assessment, een ontwikkelingsassessment of een loopbaanassessment.

Selectie-assessment

Een selectie-assessment is de meest voorkomende vorm. Dit type assessment vindt plaats in het kader van een sollicitatieprocedure. Er is een vacature, en aan het eind van de procedure volgt nog een assessmenttest.

De primaire doelstelling van een selectie-assessment is te achterhalen welke kans op succesvol functioneren je hebt in de betreffende functie. Deels zullen de 'harde' functie-eisen getest worden (bijvoorbeeld intelligentieniveau), deels de zachte functie-eisen: de persoonlijkheid en de communicatieve vaardigheden. Het selectie-assessment bepaalt dus wie er wordt toegelaten tot een organisatie

Loopbaanassessment

Bij een loopbaan assessment is bijna altijd sprake van een wens of noodzaak (in geval van een outplacement) van functie te veranderen. De vraag die centraal staat is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien je drijfveren, persoonlijkheid en competenties. Een loopbaanassessment geeft dus aan wat voor soort beroepen en organisaties bij je passen. Een loopbaanassessment behelst vaak meer dan alleen de assessmentdag zelf. Doorgaans is er een gesprek dat een aantal weken voorafgaand aan het assessment plaatsvindt.

De assessmentdag zelf verschilt bij een loopbaanassessment eigenlijk niet zo veel van de andere typen assessment, behalve dan dat er een duidelijke plaats is weggelegd voor vragenlijsten met een loopbaanspecifiek karakter. De psycholoog werkt in zijn advies niet naar een conclusie toe in termen van 'geschikt' of 'niet geschikt', hij zoekt de meest opvallende tendensen in jouw interesses en competenties. Het advies geeft vooral een aantal passende loopbaanrichtingen aan.

Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment wordt ook wel development center of potentieelassessment genoemd, die termen zijn uitwisselbaar. Bij een ontwikkelingsassessment is de doelstelling breder dan bij een selectieassessment. Vaak werk je al in de organisatie, een ontwikkelingsassessment vindt dan plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie, of in het licht van een paar functies.

Een ontwikkelingsassessment zal zich nooit beperken tot de conclusie dat je geschikt of ongeschikt bent voor een functie. Waar het om gaat is op welke wijze jij jezelf verder kunt ontwikkelen binnen een organisatie. Er zal advies worden gegeven over hoe jij je ontwikkeling in gang kunt zetten. Een voorbeeld van een ontwikkelassessment is een management potentieel assessment. Hierop kun je je specifiek voorbereiden met het management potentieel assessmenttestspakket.

Doe alle uitgebreide tests die je kunt verwachten bij een management assessment nu met flinke korting! De complete set management potentieel assessmenttests bestaat uit een Managementtest, Werkwaardentest, Competentietest en een Cultuurarme intelligentietest. In plaats van € 64,50 betaal je slechts € 49,95.

Management potentieel assessmenttests

Krijg jij een ontwikkelassessment? Bijvoorbeeld om je management potentieel te bepalen?. Hierop kun je je specifiek voorbereiden met het management potentieel assessmenttestspakket!

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen in afwachting van een assessment. Lees meer over de voorbereiding van een assessment.