IQ tests als onderdeel van een assessment

Intelligentietests heb je in soorten en maten. Naast IQ tests worden intelligentietests ook vaak capaciteitentest of cognitieve capaciteitentests genoemd. Er zijn drie hoofdvormen waarin de informatie je kan worden aangeboden: woorden, beelden of getallen. In de praktijk zijn er van alle drie de typen vele tientallen tests in omloop die elk afzonderlijk een specifiek deel van de intelligentie onderzoeken. Slechts een deel van die verschillende typen tests wordt veel ingezet. Het is voor je voorbereiding goed om te weten welke tests vaak gebruikt worden in assessments, en welke tests minder vaak.

Direct aan de slag met een volledig voorbereidingspakket voor je assessment? Professionele tests en trainingen helpen je optimaal voorbereiden.

Naar de training

Veel gebruikte IQ tests bij assessments

De tests die in assessmentprogramma's - voor zover is na te gaan - veel gebruikt worden staan in onderstaand overzicht.

Zeer vaak: algemene intelligentie en redeneervermogen

Regelmatig: specifieke intelligentie en redeneervermogen

Soms: intelligentievaardigheden

Deze laatste IQ tests worden vooral toegepast bij assessments in branches en voor functies waar de betreffende capaciteiten belangrijk zijn. Een intelligentietest die je commercieel inzicht test zul je bijvoorbeeld niet snel hoeven maken wanneer je solliciteert naar een niet commerciële functie.

Vaak zul je in een assessments verschillende IQ tests moeten maken die met elkaar de uitslag vormen. Er is dus geen sprake van één test met één IQ cijfer. Kenmerkend voor intelligentietests zijn de volgende zaken:

  • Tijdgebondenheid;
  • Standaardisatie;
  • Meerkeuzevragen;
  • Er is altijd maar één antwoord goed.

IQ tests oefenen

In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt baat het om IQ tests van tevoren te oefenen. Hoewel je niet de exacte vragen kunt oefenen krijg je een idee van de strategieën en denkwijzen die van pas komen bij het maken van de tests. Je traint je hersenen om te denken op de manier die van ze verwacht wordt. De hersenen zijn net als spieren en kun je trainen. Het oefenen van een intelligentietest kan dus nooit kwaad. Als voorbereiding op een IQ test kun je korte IQ tests doen. Wil je je echt voorbereiden door middel van een wetenschappelijke en uitgebreide methode? Doe dan de IQ test training van 123test. Met deze training kun je negentig dagen lang de meest gebruikte onderdelen van IQ tests onbeperkt oefenen. Na de IQ test training zul je hoger scoren op een IQ test. 

Lees meer over het oefenen van IQ tests.