Fact-finding

Fact-finding is een populair onderdeel voor assessments. Aan de hand van beperkte informatie moet je in deze opdracht op zoek naar meer feiten om je visie op het probleem te vormen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Aan het begin van de fact-finding opdracht krijg je als kandidaat beperkte informatie over een probleem of situatie. Door de juiste vragen te stellen aan je gesprekspartner probeer je vervolgens meer informatie over het onderwerp te verkrijgen, zodat je je eigen visie erop kunt vormen. Dit doe je vaak in de vorm van een een-op-een gesprek. Je gesprekspartner speelt de opdrachtgever of verdachte, die jou meer informatie kan geven.

Waar wordt op gelet?

Bij een fact-finding opdracht wordt vooral gelet op de manier waarop jij meer informatie probeert in te winnen, en of je op de juiste zaken focust. Aan de hand van de informatie die je hebt dien je te kunnen beoordelen wat je nog meer wilt weten en wat belangrijke zaken zijn. Het gaat dus om het kunnen inzien welke zaken er toe doen, en vervolgens om welke tactiek je toepast om deze zaken boven water te krijgen.

Na het tweegesprek dien je aan de hand van de informatie die je nu hebt je eigen standpunt duidelijk te maken. Hoe zou jij dit probleem oplossen en heb je de situatie duidelijk voor ogen?

Wanneer wordt het toegepast?

Fact-finding wordt vooral toegepast in selectie assessments voor functies waarin werknemers verdachten moeten ondervragen, zoals rechercheurs of officieren van justitie, of in branches waarin werknemers vaak spreken met opdrachtgevers.

Beoordeling

Je houding in het gesprek, de vragen die je stelt, de verbanden die je legt aan de hand van de antwoorden en je advies na afloop van het gesprek zijn allemaal zaken die meetellen bij de beoordeling van de fact-finding opdracht. Al deze zaken geven de assessor informatie over je analytisch vermogen, sociaal communicatieve vaardigheden als luisteren en beïnvloeden, en je daadkracht en beoordelingsvermogen.

Tijdens assessments wordt ook vaak gebruik gemaakt van rollenspellen en praktijksimulaties.