Assessment persoonlijkheidstests

Persoonlijkheidsonderzoek bij een assessment of een sollicitatie vindt bijna altijd plaats aan de hand van schriftelijke vragenlijsten. Steeds vaker worden dit soort vragenlijsten ook online afgenomen. In een persoonlijkheidstest krijg je uitspraken voorgelegd over gedragingen of meningen die in meer of mindere mate op jou van toepassing zijn. De vragenlijst bestaat doorgaans uit zestig tot meer dan tweehonderd uitspraken met meerkeuzeantwoorden; het invullen kost ongeveer twintig minuten tot drie kwartier.

Direct aan de slag met een volledig voorbereidingspakket voor je assessment? Professionele tests en trainingen helpen je optimaal voorbereiden.

Naar de training

Het doel van een persoonlijkheidstest

Aan de hand van een persoonlijkheidstest krijgt de opdrachtgever van het assessment inzicht in wie je bent en of je goed zou kunnen functioneren in een functie. Ook in assessments voor zittende werknemers worden persoonlijkheidstests toegepast, bijvoorbeeld in het geval van een reorganisatie of een ontwikkelings- of loopbaan assessment.

Persoonlijkheidstests oefenen

In tegenstelling tot de vragen die je in een intelligentietest krijgt, heb je bij persoonlijkheidsvragen geen goede of foute antwoorden. Anders dan bij IQ tests is een persoonlijkheidsvragenlijst niet echt te oefenen. Wel kun je een voorbeeldtest proberen, zodat je weet wat je ongeveer kunt verwachten. Tegen een vergoeding kun je een uitgebreide en professionele persoonlijkheidstest uitvoeren, daarnaast is er ook een korte gratis Big Five persoonlijkheidstest.

Tips maken persoonlijkheidstest

  • Doe je niet krampachtig anders voor dan je bent;
  • Lees de vraag aandachtig, maar ga niet eindeloos wikken en wegen;
  • Vul het in zoals je 'doorgaans' bent;
  • Put uit een breed scala van situaties, bij voorkeur werksituaties;
  • Neem voor het beantwoorden van de vragen enigszins recente (afgelopen twee jaar) situaties in gedachten;
  • Laat eventuele negatieve incidenten en periodes uit een ver verleden, of recente vervelende voorvallen uit een vers verleden, niet te zwaar doorklinken in je antwoorden.

Het doen van een persoonlijkheidstest kan je veel informatie geven over jezelf. Zo weet je zelf al enigszins wat bij je past en in welke baan of omgeving je je thuis zou voelen. Dit kan van pas komen bij de keuze voor opleiding of baan, ook als je niet binnenkort op assessment hoeft. Het ‘oefenen’ van een persoonlijkheidstest voor je op assessment kan je geruststellen omdat je al weet wat er gaat komen en het niet allemaal nieuw voor je is. Op 123test.nl kun je verschillende persoonlijkheidstests oefenen, bijvoorbeeld de gratis Big Five persoonlijkheidstest.

Een ander type voorbereiding is het invullen van een persoonlijke sterkte zwakte analyse. Lees meer over de persoonlijke SWOT-analyse.