Rollenspellen en praktijksimulaties

Bij het assessment wordt vaak gebruik gemaakt van rollenspellen. De meest bekende praktijksimulaties zijn het managementtweegesprek, het klantgesprek, de strategische adviesopdracht, de presentatie, de fact-findingopdracht, de postbak en de groepsopdracht. Er zijn natuurlijk varianten en combinatievormen denkbaar, de onderstaande types zijn te beschouwen als grondvormen. Afhankelijk van het soort assessment en de functie in het kader waarvan het plaatsvindt, worden er verschillende varianten gebruikt.

Beter scoren bij een assessment? Met een uitgebreide rollenspel training ben je meer dan maximaal voorbereid. Alle tips en geheimen ontsluierd!

Naar de training

Managementgesprek

Dit is de meest voorkomende praktijksimulatie in management assessments.

Hierbij wordt vaak een rollenspel in de vorm van een gesprek tussen manager en werknemer gebruikt, waarbij jij de rol van manager vervult. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een gesprek van vijftien of twintig minuten waarin je iemand aanspreekt op zijn matige functioneren, of waarin je een opdracht moet uitleggen aan de werknemer.

Klantgesprek

Tijdens assessments voor functies waarin veel contact met klanten bestaat vindt meestal een klantgesprek plaats. De kandidaat geeft in dit gesprek bijvoorbeeld advies aan de klant over een bepaalde situatie, of moet zijn best doen om een opdracht binnen te halen. Vooral de houding tegenover de klant, zelfverzekerdheid en overtuigingskracht zijn bij deze opdracht belangrijk.

Strategische adviesopdracht

Deze praktijksimulatie wordt gebruikt om managers of beleidsmedewerkers te toetsen die in hun huidige of toekomstige functie advies moeten uitbrengen. Bij de adviesopdracht krijg je meestal 45 minuten de tijd om een complexe hoeveelheid informatie (inclusief cijfers) door te nemen. Op basis daarvan moet je een advies uitbrengen.

Presentatie

In sommige functies zul je regelmatig publieke presentaties moeten geven, in assessments voor deze functies wordt je dan ook vaak gevraagd een presentatie te houden. Je krijgt van tevoren de informatie die je moet presenteren, en krijgt soms hulpmiddelen als een beamer of flip-over tot je beschikking.

Fact-finding

Bij een fact-finding opdracht moet je aan de hand van minimale informatie meer feiten over een situatie of probleem zien te verkrijgen van je gesprekspartner. Deze opdracht wordt vaak gebruikt bij assessments in de sector politie en justitie. Je krijgt een hoeveelheid informatie die je moet analyseren, deze informatie is niet compleet. Aan jou de taak om tijdens een verhoor de ontbrekende informatie op te sporen. Lees meer over fact-finding.

Postbakoefening

De postbakoefening kom je ook vaak tegen onder de naam 'in basket'. De postbak is een verzameling In deze praktijksimulatie kruip je in de rol van manager die een periode afwezig is geweest en nu zijn volle postbak afhandelt. Wat besteed je uit en wat doe je zelf, wat kan wachten en welke zaken zijn urgent? Van de postbak bestaan ook computervarianten (ook wel 'elektronische in basket' genoemd) die vooral zaken als plannen en delegeren beoordelen. Lees meer over de postbakoefening.

Groepsopdracht

In het geval van een groepsassessment wordt soms gebruik gemaakt van een groepsopdracht. Jij en je medekandidaten vormen een team dat samen een probleemstelling oplost of een opdracht uitvoert. De vorm en inhoud kunnen verschillen. Qua deelnemersaantal moet je denken aan drie tot maximaal acht personen.

Er zijn groepsopdrachten waarbij je een 'vrije rol' krijgt; er wordt niet specifiek aangegeven wat men van je verwacht. In dit soort opdrachten moet je bijvoorbeeld met een groep met behulp van karton of bierkratjes een toren bouwen. Er zijn ook opdrachten waarbij je een specifieke opdracht, of informatie, meekrijgt die verschilt van de andere deelnemers. De groepsopdracht heeft dan vaak de vorm van een debat, een groepsdiscussie.

Na afloop van ieder assessment wordt een rapportage opgesteld, met resultaten en eventueel adviezen. Lees meer over het assessment rapport.