Situational Judgement Test

Door Rob Williams Assessment Ltd

Gepubliceerd November 2020

Wat is een situational judgement test?

De zogeheten Situational judgement test (SJT) is populair in vooral de VS en West-Europa om beslissingsvermogen te beoordelen. Deelnemers krijgen werkspecifieke situaties voorgeschoteld en worden gevraagd te beoordelen hoe zij zouden reageren op een mogelijk dilemma op het werk. De respondenten bekijken een reeks meerkeuze antwoordopties om te bepalen welke oplossing hun voorkeur geniet. Welke van de voorgestelde acties zou meer of minder waarschijnlijk leiden tot het gewenste werkresultaat?

Hoe worden situational judgement tests gebruikt?

SJT's kunnen worden toegepast op elke situatie waarin door werknemers een oordeel moet worden geveld om effectief te zijn - of dat nu op individueel niveau is of in een situatie waarbij andere mensen betrokken zijn.

Veel hogeropgeleide beroepen en leidinggevende functies zullen een SJT gebruiken als een vroege schifting tussen kandidaten in het wervingsproces. Ook sommige opleidingen in bepaalde landen gebruiken allerlei soorten psychometrische tests, waaronder SJT's, om complexe capaciteiten en denkvaardigheden te beoordelen die nodig zijn voor de opleiding en eventuele vervolgfuncties.

Er zijn zelfs postdoctorale opleiding voor medici die SJT's als kernonderdeel van het selectieproces gebruiken. De reden hiervoor is dat ethiek, professionalisme, besluitvaardigheid, veerkracht en interpersoonlijke vaardigheden allemaal belangrijke vereisten zijn voor artsen - en deze kunnen allemaal effectief worden gemeten met Situational Judgement Tests.

Wat meten situational judgement tests?

In bedrijven worden SJT's meestal gebruikt om specifieke sets van functiecompetenties te beoordelen. Meestal gaat het om vier tot acht competenties uit de functieomschrijving. Competenties die geschikt zijn voor het SJT-formaat zijn onder meer: Leiderschap, Veerkracht, Plannen en organiseren, Communiceren, Invloed uitoefenen en Besluitvorming.

SJT's kunnen ook een algemene score van 'beoordelingsvermogen' meten - zoals hun naam al aangeeft. De SJT is een flexibel beoordelingsformat en kan ook worden toegepast voor de beoordeling van waarden en persoonlijkheid.

Sommige SJT's zijn toegesneden op een bepaalde organisatie of onderneming, maar er bestaan ook verschillende soorten algemene situational judgement tests. Deze kunnen gebaseerd zijn op een specifieke generieke functie - een SJT voor de verkoopfunctie beoordeelt bijvoorbeeld typische verkoopvaardigheden die relevant zijn voor vele verkoopfuncties. Er zijn ook algemene SJT's die gebaseerd zijn op functieniveaus, zoals SJT's voor afgestudeerden of SJT's voor managers. Een veel gebruikt voorbeeld van het laatste is SHL's Scenario's reeks van situationele beoordelingstesten voor senior management.

Wat zijn de voordelen van situational judgement tests?

Er zijn veel voordelen van SJT's, in het bijzonder:

 • Kunnen een breed scala aan competenties, waarden en persoonlijkheidskenmerken beoordelen.
 • Zijn gemakkelijk online toe te passen op een groot aantal sollicitanten.
 • Ze hebben een relatief sterke onderzoeksbasis in termen van validiteit en relevantie voor de functie.
 • Zijn eerlijker in termen van diversiteitskwesties, aangezien het negatieve effect van geslacht of etnische afkomst minimaal is.
 • Bovendien bieden SJT's een aanzienlijke flexibiliteit in de manier waarop ze kunnen worden toegepast binnen de typische context van selectie en aanwerving. Steeds vaker worden online situatiebeoordelingstests gebruikt in plaats van de meer traditionele verbale redeneringstest plus persoonlijkheidsvragenlijst.

Hoe ziet een SJT eruit?

Normaal gesproken geven dit soort tests een beschrijving van een kort scenario, gevolgd door een paar vragen of keuzes. Voor het correct beantwoorden van dergelijke scenario's is GEEN specialistische kennis vereist. Elk SJT-scenario bevat ten minste één uitdaging, vaak met meerdere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden en die de realiteit van de uitvoering van de functie weerspiegelt.

De kandidaat wordt meestal gevraagd de beste antwoordoptie te kiezen, hoewel soms ook de slechtste optie gekozen moet worden. Een andere veel voorkomende SJT-vorm vraagt kandidaten te kiezen welke (meerdere) van de antwoordopties geschikt zijn.

Wat is het proces voor het beantwoorden van een SJT?

Het typische proces voor het beantwoorden van een SJT ziet er als volgt uit:

 • Beantwoord een oefenvraag als onderdeel van de instructie. Het gegeven scenario moet betrekking hebben op de baan waarvoor je solliciteert.
 • Je moet vervolgens dus "beoordelen" wat je in deze "levensechte situatie" denkt te moeten doen.
 • Jouw antwoord geeft jouw potentiële werkgever een beter inzicht in hoe je waarschijnlijk zou presteren als je daar zou werken.
 • Er volgen 15-25 goed uitgewerkte scenario's die van toepassing zijn op de functie die je telkens moet beoordelen. Soms krijg je meerdere vragen over hetzelfde scenario.
 • Je hebt nu dus antwoord gegeven op de meest voorkomende, kritieke situaties en incidenten die je het vaakst tegenkomt.

Top tien tips om te slagen voor een situational judgment test

 1. Zoals bij veel psychometrische tests, kun je beginnen met het beantwoorden van de gemakkelijkste vragen.
 2. Als je vervolgens bekijkt welke van de uitdagende vragen je als volgende moet doen, vraag je dan eerst af welke antwoordopties niet geschikt zijn en dus kunnen worden geëlimineerd. Op die manier kun je gemakkelijk alle antwoordopties schrappen waarvan je weet dat ze onjuist moeten zijn. Soms blijft er dan maar één antwoordmogelijkheid over, waarvan je dan weet dat die juist is.
 3. Geef voorrang aan de aspecten van het scenario die het belangrijkst zijn om eerst te verbeteren.
 4. Elke antwoordmogelijkheid die de situatie van het scenario niet verbetert, is niet de juiste "Beste" actie om te ondernemen.
 5. Onthoud altijd dat de "Slechtste" antwoordoptie er een zal zijn die de situatie nog slechter maakt.
 6. Hoewel verschillende antwoordopties op korte termijn een afdoende oplossing kunnen lijken, moet je niet op zoek gaan naar een snelle en gemakkelijke noodoplossing. De "beste" oplossing zal altijd de oplossing zijn die het probleem oplost.
 7. Je moet een "permanente" of semi-permanente oplossing vinden die blijvende voordelen heeft.
 8. Zoek naar unieke antwoordmogelijkheden.
 9. Kies wat een individu zou moeten doen in de beschreven omstandigheden.
 10. Vermijd te antwoorden met wat je denkt dat het meest waarschijnlijk zal gebeuren.

Hoe kan ik me voorbereiden op een situational judgment test?

Er zijn veel websites met oefentests voor capaciteitentests beschikbaar om mensen te helpen met hun voorbereiding op SJT's. Het invullen van oefentests zal je helpen vertrouwd te raken met dit heel specifieke testformat. Je kunt ook meer nuttige tips en strategieën voor SJT's vinden op de Rob Williams Assessment site (Engels).

Waarom zijn situational judgement tests zo populair?

Samengevat: er is veel onderzoek gedaan naar SJT's, waaruit blijkt dat ze geschikt zijn om resultaten in de echte wereld te voorspellen. Bovendien worden ze door specifieke doelgroepen algemeen aanvaard als een realistische maatstaf voor werkprestaties, bijvoorbeeld door afgestudeerden en instromers in gespecialiseerde opleidingen zoals die van politie, brandweer en overheidsdiensten.

Het besluitvormingsvermogen en de effectieve oordeelsvaardigheden zijn beide gebaseerd op de "levenservaring" van de respondent met het beheer van dergelijke situaties. Met andere woorden, in de SJT's wordt beoordeeld of de respondent ervaring heeft met het beheer van complexe, veelzijdige werktaken en projecten die een individueel oordeel vereisen. Deze rolspecifieke aard onderscheidt SJT's van veel meer algemene psychometrische tests. Verbale capaciteitentests zijn bijvoorbeeld weleens bevooroordeeld ten aanzien van vrouwelijke respondenten.

Andere slecht ontworpen psychometrische tests kunnen zelfs discriminerend zijn voor een bepaald geslacht of ras. Nauwkeurige cut-off(s) kunnen nadelige effecten als gevolg van geslacht, leeftijd (en elke andere beschermde groep) wegnemen. De cut-off moet echter worden berekend door een ervaren psychometrist - meestal als laatste onderdeel van een deskundig proces voor het ontwerpen van een situationele beoordelingstest. Een op maat gemaakt ontwerp en score garanderen dat uw SJT eerlijk zal zijn (voor alle beschermde groepen) en geen aanleiding zal geven tot klachten over discriminatie.

Over de auteur; Rob Williams

Rob Williams Assessment Ltd, geleid door psychometrisch auteur Rob Williams, zijn specialisten in het ontwerpen van op maat gemaakte situationele beoordelingstesten, persoonlijkheidstesten en het ontwerpen van capaciteitentests. Goed ontworpen SJT's worden algemeen beschouwd als eerlijker dan andere assessment formats en hebben een hogere betrokkenheid bij hun doelgroepen.