Meervoudige intelligentie theorie

In zijn theorie over meervoudige intelligentie onderscheidt wetenschapper Howard Gardner negen soorten intelligentie:

  • Linguïstisch - het vermogen om te lezen, schrijven, luisteren en spreken;
  • Ruimtelijk - het vermogen om je te kunnen oriënteren in de ruimte;
  • Logisch-wiskundig - het vermogen om te rekenen, logische puzzels op te lossen, te redeneren en wetenschappelijk te denken;
  • Muzikaal - het vermogen om te zingen, een muziekinstrument te bespelen, muziek te analyseren en componeren;
  • Lichamelijke beweging - het vermogen om je lichaam gecoördineerd te bewegen zoals nodig in dans, sport en chirurgie;
  • Interpersoonlijk - het vermogen om verbaal en non-verbaal gedrag van anderen te begrijpen en interpreteren;
  • Intrapersoonlijk - het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen en dit te begrijpen;
  • Naturalistisch - het vermogen om objecten in de natuurlijke wereld te herkennen en te categoriseren;
  • Existentieel - het vermogen om je eigen positie te bepalen ten aanzien van existentiële kenmerken van het menselijk bestaan, zoals de dood en de zin van het leven.

Overlap meervoudige intelligentie en IQ

Alleen de eerste drie soorten van de meervoudige intelligentie theorie van Gardner vallen samen met wat we normaliter verstaan onder intelligentie en hetgeen een IQ test probeert te meten. Het denken in termen van meervoudige intelligentie staat haaks op het idee van de G-factor die veronderstelt dat er maar één algemene onderliggende factor is.

Lees verder over gebruik van IQ tests of doe een IQ test die de eerste drie soorten van intelligentie meet. 

Wat is je echte IQ? Bepaal je IQ ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking.

Als beste getest! COMPUTER IDEE

Naar de test