Is IQ gelijk aan intelligentie?

Intelligentie en je IQ zijn niet hetzelfde. Je IQ is namelijk een meting (een getal) van de eigenschap 'intelligentie' die iedereen in meer of minder mate heeft ten opzichte van anderen. Opmerkelijk genoeg is het begrip over wat intelligentie nu eigenlijk precies is, ontstaan nadat metingen van IQ al gedaan werden. Normaal zou dit andersom geweest zijn, eerst het begrip en dan pas de metingen ervan. Wanneer je de geschiedenis van het begrip IQ en het gebruik (en misbruik) ervan bekijkt, wordt de hierboven geschetste omgekeerde gang van zaken duidelijk.

Oorsprong van het IQ

In een tijd dat men ervan uit ging dat iedereen over dezelfde capaciteiten beschikte (einde 19e eeuw) en dat mensen slechts verschilden in inzet en afkomst, droeg Charles Darwin juist variaties aan als bron van natuurlijke selectie en evolutie. Een neef van Darwin, Galton, herkende deze stelling in de rapportcijfers van eerstejaars studenten aan de universiteit van Cambridge. Cijfers voor tentamens wiskunde varieerden sterk van student tot student en Galton beweerde dat deze variaties te maken hadden met verschillen in (aangeboren) intellectuele capaciteiten (intelligentie dus). In wezen waren de rapportcijfers toen, en metingen van schoolse prestaties nu nog steeds, een maat voor intelligentie (eigenlijk IQ cijfers bijna).

Gebruik en misbruik van IQ en intelligentie metingen

Metingen van intelligentie waren dus bedoeld om individuele verschillen te meten. Doorgang naar een volgend schooljaar en schoolkeuze worden tot op de dag van vandaag nog zo bepaald, zij het niet op basis van iemands daadwerkelijke IQ cijfer. Dit gebruik van maten van intelligentie zoals 'IQ' is prima, maar het meten van individuele verschillen opent ook de deur naar een veel minder positief gebruik.

Zo zijn in de loop van de tijd IQ tests misbruikt om sociale verschillen in stand te houden, zijn immigranten teruggestuurd naar land van herkomst vanwege een te lage intelligentie en hebben IQ tests bijgedragen aan het ontstaan van de eugenetische beweging.

De Q van 'quotiënt'

Het IQ als meting van intelligentie is een relatieve meting. Je hébt dus geen vaststaand IQ (zoals je wel een bepaald gewicht en lichaamslengte hebt), maar je IQ is een maat voor hoe goed je het doet ten opzichte van anderen. Ten opzichte van 50 Einstein's heb je waarschijnlijk een zeer laag IQ, ten opzichte van 50 kinderen uit groep 4 heb je een veel hoger IQ.

IQ is dus een relatieve score van jou ten opzichte van een groep anderen. Het gemiddelde van die groep wordt gedefinieerd op 100. Daarom is er sprake van een 'quotiënt'. En daarom is het IQ niet hetzelfde als intelligentie.

Zelf een IQ test doen

Je kunt ook kijken wat je eigen IQ is. Met de IQ test van 123test. Deze IQ test wordt ook gebruikt door psychologen en assessmentbureaus. Moet je een IQ test doen voor een assessment? Dan raden we je aan je eerst goed voor te bereiden. Anders zul je waarschijnlijk minder hoog scoren en doe je jezelf te kort. Je kunt je met de IQ test training optimaal voorbereiden.

Hoger scoren bij een assessment? Doe dan de IQ test training. Oefen vrijwel onbeperkt veelvoorkomende IQ vragen en verbeter je IQ score.

Naar de training

Lees verder over wat is IQ en intelligentie.