Het Flynn-effect

Door het 123test team. Geüpdatet op 24 juni 2024.

Onderzoekers hebben een interessant fenomeen ontdekt. Gemiddeld genomen nemen de prestaties op IQ testen wereldwijd al jarenlang toe: jongere generaties presteren beter dan oudere generaties. Per generatie neemt het gemiddelde IQ met ongeveer 10 punten toe. Dit wordt ook wel het Flynn-effect genoemd, naar de onderzoeker die dit fenomeen voor het eerst in kaart bracht. Het lijkt er dus op dat Nederlanders in 1950 veel dommer waren dan Nederlanders anno nu. Althans, als je intelligentie definieert in termen van IQ. Hoe dat kan? Deels kan de stijging van het IQ volgens het Flynn-effect worden toegeschreven aan een verbeterd onderwijssysteem en betere voeding. Er wordt bovendien meer gelezen en nieuwe technologie - computers, internet - dwingen mensen om abstracter te denken. Dat alles verhoogt het IQ.

Wat is je echte IQ? Bepaal je IQ ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking.

Als beste getest! COMPUTER IDEE

Naar de test

Omgekeerd Flynn-effect?

Ondertussen zijn er echter ook al studies die aangeven dat het Flynn-effect wellicht al op zijn einde is. Zowel in Denemarken, Noorwegen en Groot-Brittannië zijn onderzoeken gedaan die laten zien dat het Flynn-effect niet alleen niet meer voorkomt maar dat er zelfs sprake zou zijn van dalingen van het gemiddelde IQ. Hiervoor zijn weinig overtuigende verklaringen te vinden.

Lees verder over IQ score uitleg of doe een IQ test waarbij je kunt zien hoe je IQ is ten opzichte van de huidige generatie van Nederlanders.