De G-factor ofwel General Intelligence

Is intelligentie één ding of bestaat het uit verschillende facetten? In de wetenschap wordt er een pittige discussie over gevoerd. De Britse wetenschapper Charles Spearman nam de positie in dat er slechts één algemene intelligentiefactor is (ook wel de G-factor genoemd, naar de G van General Intelligence) waarop alle cognitieve vaardigheden zijn terug te voeren. Anderen zijn het daar niet mee eens. Zij beweren dat er verschillende intelligentiefactoren zijn die (redelijk) los van elkaar staan. Zo kan iemand volgens deze wetenschappers bijvoorbeeld best heel goed zijn in rekenen, maar heel slecht in geheugentaken.

Fluid intelligence en crystallized intelligence

Een hele belangrijke indeling in intelligentiefactoren is die in 'fluid intelligence' ofwel vloeibare intelligentie en 'crystallized intelligence' ofwel uitgekristalliseerde intelligentie. Fluid intelligence betreft de mate van flexibiliteit in denken en het vermogen tot abstract redeneren. Crystallized intelligence betreft de mate waarin een accumulatie van kennis en vaardigheden heeft plaatsgevonden gedurende de levensloop. Fluid intelligence wordt veel minder sterker dan crystallized intelligence beïnvloed door de omgeving en door leerervaringen. Deze eerste vorm van intelligentie weerspiegelt meer de genetische component van intelligentie.

Lees verder over meervoudige intelligentie of doe een IQ test gebaseerd op de G-factor.

Wat is je echte IQ? Bepaal je IQ ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking.

Als beste getest! COMPUTER IDEE

Naar de test