Wat is intelligentie?

Door het 123test team. Geüpdatet op 24 juni 2024.

"Intelligentie is het verstandelijk vermogen dingen te begrijpen en dat begrip succesvol te kunnen gebruiken".

In de wetenschap wordt onder intelligentie meestal zogenaamde academische of cognitieve intelligentie verstaan. In hun boek Intelligentie geven de hoogleraren Resing en Drenth (2007)1 antwoord op de vraag 'wat is intelligentie' met de volgende definitie: "Het geheel van cognitieve of verstandelijke vermogens dat nodig is om kennis te verwerven en daar op een goede wijze gebruik van te maken, teneinde problemen op te lossen die een vast omschreven doel en structuur hebben". In gewone mensentaal kun je dus zeggen dat intelligentie gaat om hoe slim of pienter je bent.

Wat is IQ?

De afkorting IQ staat voor de term Intelligentie Quotient. Maar wat is IQ dan? Het IQ is een maat voor hoe intelligent je bent en wordt uitgedrukt in een getal. Iemands IQ kun je berekenen door bij die persoon een intelligentietest af te nemen. Het gemiddelde IQ is 100. Heb je een hogere score dan 100 dan ben je dus slimmer dan de gemiddelde persoon, heb je een lagere score dan ben je (wat) minder slim. Is dat laatste het geval? Treur dan niet, maar lees de pagina's IQ tests oefenen en meervoudige intelligentie.

Lees in meer detail over IQ scores op interpretatie van een IQ score. Benieuwd naar je eigen IQ? Doe dan hier een IQ test.

Het ontstaan van intelligentietests

De eerste populaire intelligentietests waren de intelligentieschalen van Binet en Simon in het begin van de 20e eeuw. Ook de Alpha en Beta tests, die gebruikt werden in de Eerste Wereldoorlog om militair personeel te 'screenen', werden erg populair.

De afgelopen jaren worden de Wechsler tests het meest gebruikt om vast leggen hoe intelligent iemand is. De ontwikkelaar van deze tests, Wechsler, bracht zijn eerste schalen uit in de jaren '30. Hij gebruikte veel materiaal uit de Binet, Alpha en Beta tests. Hij ontwierp zijn test zo, dat in de berekening van het IQ rekening wordt gehouden met leeftijd. Dit zorgt ervoor dat het IQ over de jaren (zoveel mogelijk) constant blijft.

Lees verder over de geschiedenis van IQ en IQ tests.

1 Resing, W., & Drenth, P. (2007). Intelligentie: weten en meten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds