Logische intelligentie: syllogisme

Voorbeeld van een syllogisme

Een soort vraag die je tegen kunt komen in een IQ-test is het syllogisme. Het syllogisme bestaat uit een tweetal stellingen die met elkaar samenhangen en waaruit je een conclusie kunt trekken. De vraag is welke conclusie de juiste is. Het syllogisme doet een sterk beroep op het vermogen tot logisch redeneren.

Een voorbeeld:

  1. Alle katten hebben vlooien.
  2. Vlooien zijn rood.

Welke conclusie kun je met zekerheid trekken op basis van deze twee beweringen?

  • Alle vlooien zitten op katten
  • Alle katten hebben rode vlooien
  • Zwarte vlooien zitten soms op katten
  • Honden hebben nooit rode vlooien

Het antwoord is: Alle katten hebben rode vlooien. Immers: Alle katten hebben vlooien en alle vlooien zijn rood. De overige stellingen zijn niet of niet met zekerheid waar. Bijvoorbeeld omdat er ook vlooien op andere dieren kunnen zitten of omdat vlooien geen andere kleur kunnen zijn dan rood.

Zelf een syllogisme bedenken?

Wil je zelf een syllogisme bedenken dan moet je dus stellingen verzinnen waartussen een zijdelings verband bestaat. Dit zijdelingse verband dien je te vatten in het juiste antwoord. Belangrijk is dat de foute antwoorden weliswaar fout zijn maar toch nog (enigszins) plausibel. Ze moeten aspecten (bijvoorbeeld vlooien, katten, rode) bevatten uit een of beide stellingen maar toch fout zijn. Anders wordt de syllogisme testvraag te gemakkelijk.

Oefenen

Om te oefenen met syllogismen kun je gebruik maken van de syllogismentest van 123test. Hiermee wordt getoetst hoe jij lastige redeneringsproblemen oplost.

Lees verder over ruimtelijke intelligentie figuren roteren of doe een van de vele andere gratis IQ tests.