Wat is een EQ test?

Wat is een EQ test? Is een EQ test hetzelfde als een IQ test? Om deze twee vragen alvast te beantwoorden; een EQ test is niet hetzelfde als een IQ test. Een IQ test doet op basis van je score een uitspraak over je intelligentie, hoe slim je bent. Een EQ test meet je persoonlijkheid. Maar doet een EQ test ook een normatieve uitspraak over je persoonlijkheid, in de zin of je score slecht of goed is?

Het begrip emotionele intelligentie veronderstelt dat je emotioneel dom of slim kunt zijn. Dat een hoge score beter is dan een lage score. Qua persoonlijkheid kun je eigenlijk niet spreken van een hoge of lage score. Iemand die bijvoorbeeld extravert is, is niet beter dan iemand die introvert is. Wel kan het zo zijn dat een extraverte persoonlijkheid beter tot zijn recht komt in een bepaalde omgeving. Dan is er sprake van een gewenste score. Bij een score op een persoonlijkheidskenmerk hangt het dus van de situatie af of deze goed of slecht is. 

Doe alvast een EQ test of lees meer over de persoonlijkheidstheorieën die ten grondslag liggen aan een EQ test.