IQ scores en verschillen tussen groepen

Naar intelligentie en IQ scores is ontzettend veel onderzoek gedaan. Daarbij zijn in de loop van de tijd veel bevindingen gedaan die interessant, ronduit grappig of zelfs zeer controversieel zijn. Hieronder vind je enkele van dergelijke bevindingen.

Geslacht

Maakt het uit of de groep mannelijk of vrouwelijk is? Is er een relatie tussen geslacht en IQ? Het blijkt dat mannen bij de meeste IQ tests gemiddeld hoger scoren dan vrouwen. Voor een deel lijkt dit ingegeven doordat IQ tests traditioneel meer zaken meten waarin mannen beter zijn dan vrouwen. Hierbij kun je denken aan ruimtelijke inzicht en rekenen. Bij een betere balans tussen zaken waarin zowel mannen als vrouwen goed zijn, kan het verschil tussen de seksen wegvallen.

IQ test

Klassieke IQ Test

Meer informatie

Leeftijdsverschillen in IQ score

Je IQ score stijgt tot 'volwassenheid' en daalt weer naarmate je ouder wordt, wanneer je met de hele bevolking wordt vergeleken. Dit heeft simpelweg te maken met rijping van de hersenen en een toenemend inzicht en woordenschat. Naarmate mensen ouder worden kunnen ze zich moeilijker concentreren en neemt de kwaliteit van hun geheugen af. Dat leidt tot een vermindering in prestatie, al valt dat in absolute zin vaak erg mee.

Opleiding

Opleidingsniveau is een van de beste voorspellers voor iemands IQ score. Het zal niemand dan ook verbazen dat mensen die een hoge opleiding hebben gevolgd, hoger scoren op IQ tests dan mensen met een veel lagere opleiding.

Ras

Dit is een bijzonder beladen onderwerp! Wanneer je ten onrechte veronderstelt dat intelligentie volledig aangeboren is, dan bieden verschillen tussen rassen grond aan racisme. Immers, Aziaten scoren gemiddeld net iets hoger dan blanken op een traditionele IQ test. Blanken scoren weer net iets hoger dan mensen met een donkere huidskleur. Let op, deze verschillen zeggen dus vooral iets over verschillen in opleidingsniveau en niet ras.

Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat intelligentie zoals we het meten volledig aangeboren is. Er zijn talloze andere factoren die de gevonden verschillen kunnen verklaren. Zaken als cultureel bepaalde ijver, socio-economische status, gezondheid en opleidingsverschillen zijn verschillend verdeeld tussen rassen. Het zou daardoor zelfs raar zijn als er geen verschillen gevonden zouden worden tussen rassen.

Lange mensen gemiddeld slimmer

Schotse wetenschappers hebben ontdekt dat lange mensen gemiddeld genomen een hogere IQ score hebben dan minder lange mensen. Uit dit onderzoek onder 6815 mensen bleek dat er genen zijn die zowel van invloed zijn op iemands lengte als IQ. Overigens is het verschil in IQ scores tussen lange en minder lange mensen niet heel erg groot. Andere factoren, zoals opleidingsniveau zijn een veel grotere voorspeller voor iemands IQ.

Nationaliteit

Volgens 'populair geloof' zouden Belgen dommer zijn dan Nederlanders maar slimmer dan Amerikanen. Dat Belgen slimmer zijn dan Amerikanen klopt, maar hun scores op IQ tests verschillen niet van die van Nederlanders.

Verschillen tussen landen in IQ scores zijn er veelvuldig. Dit wordt primair veroorzaakt door verschillen in opleidingsniveau. Hoe 'hoger opgeleid' een land is, hoe 'slimmer' het land is.

Maatschappelijk succes

Hoewel een lagere IQ score geen blokkade vormt voor maatschappelijk succes is het wel zo dat succesvolle mensen vaker een hoger IQ hebben.

Onderzoek 123test naar verschillen tussen IQ scores

Veel van bovenstaande bevindingen kwamen ook naar voren uit eigen onderzoek van 123test. Daarnaast bleek bijvoorbeeld ook politieke voorkeur, drankgebruik, wel of niet roken en het al dan niet gelovig zijn een rol te spelen. Het volledige onderzoek van 123test met genoemde bevindingen kun je vinden op Onderzoeksbevindingen IQ test 123test.

Lees verder over hoe je een bepaalde IQ score moet interpreteren of bepaal nu je eigen IQ met de klassieke IQ test van 123test.