De EQ test en persoonlijkheid

De EQ test en de IQ test worden wel eens met elkaar verward. Ten onrechte, want als je strikte definities hanteert, staan ze volledig los van elkaar. Emotionele intelligentie wordt meestal ook niet in één getal uitgedrukt, al bestaan er wel EQ tests die dat proberen. Of je emotioneel intelligent en dus een hoog EQ haalt op een EQ test wordt doorgaans bepaald aan de hand van vijf persoonlijkheidskenmerken die vooral door Reuven Bar-On zijn voorgesteld. Deze zijn:

  1. Interpersoonlijk EQ (inlevingsvermogen / empathie)
  2. Intrapersoonlijk EQ (inzicht in eigen emoties)
  3. Aanpassingsvermogen (flexibiliteit / realisme)
  4. Omgang met emoties (stress / impulsief gedrag)
  5. Algemeen gemoed (vrolijk / somber / optimisme)

Doe een EQ test op basis van de hierboven beschreven kenmerken.

Er zijn veel theorieën over EQ die vooral veel weg hebben van een persoonlijkheidstheorie en minder van een capaciteitenmeting zoals bij een IQ test. Twee invloedrijke modellen die gezien kunnen worden als persoonlijkheidsmetingen zijn die van Bar-On (1997) en Goleman (1995). Beide meten schalen die verrassend goed overeen komen met schalen van de uitgebreide Nederlandse persoonlijkheidstest die door 123test wordt uitgegeven. Beiden spreken ook van een EQ test.

Vanzelfsprekend is de overlap per schaal zeker geen 100 procent maar beide theorieën schetsen toch duidelijke 'EQ test' profielen op de Nederlandse persoonlijkheidstest. Profielen die als geheel wellicht een bruikbare EQ maat opleveren. Een dergelijke EQ maat kan uitgerekend worden door de scores die volgens een bepaalde theorie als relevant gezien worden te combineren tot een totaalscore. Ook laat het zien dat beide modellen in wezen bestaan uit al langer bekend zijnde persoonlijkheidskenmerken en daardoor niet echt oorspronkelijk genoemd kunnen worden. Een EQ test is dus niets anders dan een persoonlijkheidstest.

De twee modellen verschillen waardoor er dus altijd een reële kans is dat dergelijke geconstrueerde EQ maten eveneens verschillen. Goed om daarbij te onthouden is dat de theorie van Bar-On het meest binnen de kaders van een algemene persoonlijkheidstheorie past en daardoor wellicht de betere van de twee maten (en EQ test) is in deze context. Het volledige model van Goleman is echter juist duidelijker gericht op goede prestaties op de werkvloer. Voor het voorspellen van werkprestaties zou het model van Goleman dus beter passen, mits ook allerlei door Goleman veronderstelde capaciteiten mee in ogenschouw worden genomen. Dergelijke capaciteiten in een EQ test maken de parallel met IQ weer sterker.

Hieronder staan de beide profielen vermeld in termen van de door Bar-On en Goleman gehanteerde schalen ten opzichte van de Nederlandse persoonlijkheidstest van TestingTalents. Daar waar er (O) achter de schaal staat betekend dat de schaal omgekeerd is. De schalen hieronder die overlappen vormen in wezen dus een soort algemene EQ test.

Nederl. pers. testBar-On (1997)Goleman (1995)
     
Extraversie    
Toegankelijk    
Sociabel    
Assertief en dominant Assertiveness  
Energiek    
Spanningsbehoefte    
Opgewektheid Optimism  
Emotionaliteit    
Zorgelijkheid   Ability to shake off anxiety (O)
Irritatie    
Neerslachtigheid Happiness (O)  
Niet zelfverzekerd Self-Regard (O)  
Ongeremd Impulse control (O) Stifling impulsiveness
Kwetsbaarheid Stress Tolerance (O)  
Gewetensvolheid    
Effectief Problem solving  
Ordelijkheid    
Plichtsgetrouw Social Responsibility  
Prestatiegericht   Zeal and persistence
Zelfstarter   Ability to motivate oneself
Behoedzaam    
Meegaandheid    
Vertrouwen Interpersonal Relationships  
Integer en oprecht    
Bekommeren   Attunement to what others need or want
Mild en vergevingsgezind   Interacting smoothly with others
Bescheidenheid    
Medelijden Empathy Empathic awareness
Openheid    
Fantasie    
Kunst en natuur minnend    
Inzicht in emoties Emotional self-awareness Monitoring Feelings
Variatiebehoefte Flexibility  
Intellect Reality Testing  
Niet conservatief Independence  

Lees verder over persoonlijkheid, wat is dat?