DISC-dimensie: Dominantie

Om de DISC-typologie verder te verduidelijken geven we beschrijvingen voor mensen die relatief hoog en relatief laag scoren op elke van de vier DISC-dimensies.

Relatief hoog

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief hoog scoren op Dominantie:

  • houden van competitie en uitdaging.
  • zijn doelgericht en willen beloond worden voor hun inspanningen.
  • leggen de lat hoog, willen autoriteit en zijn in het algemeen vindingrijk en meegaand.
  • zijn doorgaans zelfredzaam en individualistisch.
  • kunnen uitgekeken raken op projecten als die geen uitdaging meer bieden en hebben de neiging ongeduldig en ontevreden te zijn over kleine details.

Ze zijn doorgaans direct en positief naar mensen, staan graag in het centrum van de belangstelling en gaan er soms gewoon van uit dat anderen een hoge dunk van hen hebben. 
Ze kunnen zich nogal eens kritisch uitlaten over anderen. Daardoor kunnen ze bij mensen soms bazig en overheersend overkomen.

Relatief laag

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief laag scoren op Dominantie:

  • hebben de neiging te verlangen naar rust en harmonie.
  • laten anderen graag het initiatief nemen en problemen oplossen.
  • benaderen de meeste situaties rustig en indirect.
  • zijn doorgaans voorzichtig en schatten risico’s zorgvuldig in voordat ze iets doen.

Ze zijn in het algemeen populair vanwege hun goedaardige en zachte karakter. Anderen zien hen vaak als geduldig, rustig en diepzinnig en als goede luisteraars.

Overige DISC-dimensies

Behalve Dominantie onderscheidt de DISC-typologie nog drie andere dimensies, namelijk:

InvloedStabiliteitConsciëntieusheid

Bepaal gratis je eigen profiel met onze DISC-persoonlijkheidstest of lees voor meer informatie het artikel Wat is DISC?.