DISC-dimensie: Invloed

Om de DISC-typologie verder te verduidelijken geven we beschrijvingen voor mensen die relatief hoog en relatief laag scoren op elke van de vier DISC-dimensies.

Relatief hoog

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief hoog scoren op Invloed:

  • willen graag mensen leren kennen en zijn graag in andermans gezelschap.
  • zijn in het algemeen optimistisch, joviaal en sociaal vaardig.
  • kunnen snel relaties opbouwen.

Met hun oog voor mensen en de gevoelens van mensen hebben ze soms moeite met het verstoren van een prettige situatie of relatie.

Relatief laag

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief laag scoren op Invloed:

  • zijn sociaal doorgaans passief.
  • hebben vaak affiniteit met materiële zaken, apparatuur en uitrusting.
  • werken in het algemeen graag alleen.
  • hebben vaak de neiging analytisch te zijn en zodra ze de feiten op een rijtje hebben, drukken ze zich daarover helder en direct uit.
  • hebben de neiging om zaken niet klakkeloos te accepteren.

Ze mogen dan misschien goede sociale vaardigheden hebben aangeleerd en ontwikkeld, die zetten ze pas in als de logica daarom vraagt.

Overige DISC-dimensies

Behalve Invloed onderscheidt de DISC-typologie nog drie andere dimensies, namelijk:

DominantieStabiliteitConsciëntieusheid

Bepaal gratis je eigen profiel met onze DISC-persoonlijkheidstest of lees voor meer informatie het artikel Wat is DISC?.