DISC-dimensie: Stabiliteit

Om de DISC-typologie verder te verduidelijken geven we beschrijvingen voor mensen die relatief hoog en relatief laag scoren op elke van de vier DISC-dimensies.

Relatief hoog

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief hoog scoren op Stabiliteit:

  • zijn doorgaans geduldig, rustig en beheerst.
  • zijn heel bereid om anderen te helpen, en dan vooral diegenen die ze als vrienden beschouwen.

In het algemeen beschikken ze over het vermogen hun taken naar behoren te volbrengen en routinematig werk geduldig en met aandacht uit te voeren.

Relatief laag

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief laag scoren op Stabiliteit:

  • kunnen doorgaans genieten van verandering en afwisseling, zowel in hun werk als privé.
  • zijn van nature hartelijk en houden doorgaans niet van routinematige en zich herhalende werkzaamheden/activiteiten.

Ze houden ervan zichzelf intellectueel en fysiek uit te dagen.

Overige DISC-dimensies

Behalve Stabiliteit onderscheidt de DISC-typologie nog drie andere dimensies, namelijk:

DominantieInvloedConsciëntieusheid

Bepaal gratis je eigen profiel met onze DISC-persoonlijkheidstest of lees voor meer informatie het artikel Wat is DISC?.